Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 10/10/2019, Viện KHCN Mỏ tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài:  "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, giám chi phí xử lý nước thải mỏ than thuộc TKV.và Dự án SXTN: "Hoàn thiện thiết kế, chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than có độ dốc trên 450, chiều dày từ 2,0m đến 3,0m".

 

1) Đối với đề tài: "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, giám chi phí xử lý nước thải mỏ than thuộc TKV”. Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-VKHCNM, ngày 05/09/2019, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng làm Chủ tịch;  TS. Nhữ Việt Tuấn, Phó Viện trưởng làm Phó chủ tịch; ThS. Trần Miên- Hội KHCN Mỏ - Việt Nam - Phản biện 1; TS. Mai Trọng Ba- Trung tâm Môi trường Công nghiệp – Viện KHCN Mỏ - Luyện kim - Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thanh Hoàng

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu 3 nội dung chính: 1) Tổng quan về xử lý nước thải mỏ than trên thế giới và tại TKV; 2) Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xử lý nước thải mỏ than thuộc TKV; 3) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm chi phí xử lý nước thải mỏ than thuộc TKV

Mục tiêu của đề tài là Đánh giá thực trạng công nghệ, kỹ thuật và vận hành tổng thể các công trình xử lý nước thải mỏ than trong TKV để phát hiện ra những ưu, nhược điểm, từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí xử lý nước thải mỏ than thuộc TKV.

2) Đối với Dự án SXTN: "Hoàn thiện thiết kế, chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than có độ dốc trên 450, chiều dày từ 2,0m đến 3,0m" Hội đồng KHCN của Dự án SXTN  được thành lập theo Quyết định số 330/QĐ-VKHCNM, ngày 11/09/2019, gồm 8 thành viên, do TS. Trương Đức Dư, Hội KHCN Mỏ - Việt Nam làm Chủ tịch;  TS. Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng làm Phó chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Văn Kháng – Trường ĐH Mỏ - Địa chất - Phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Xô- Trường ĐH Mỏ - Địa chất - Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin; Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

- Chủ nhiệm Dự án SXTN: TS. Đào Hồng Quảng; KS. Nguyễn Hải Long

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, Mục tiêu của Dự án SXTN là chủ động sản xuất trong nước giàn mềm có cơ cấu thủy lực áp dụng trong sơ đồ công nghệ lò chợ xiên chéo khai thác các vỉa than có chiều dày từ 2,0 – 3,0 m, góc dốc trên 450 tại các mỏ hầm lò thuộc TKV. Dự án đã chế tạo trong nước 624 giàn mềm có cơ cấu thủy lực áp dụng cho một lò chợ có chiều dài tời 180m, trong sơ đồ công nghệ lò chợ xiên chéo khai thác các vỉa than dày từ 2 – 3m, góc dốc trên 450

Kết quả báo cáo tổng kết đề tài được trình bày tại Hội nghị, là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, các đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài./.

HA

Các tin đã đăng

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam