Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 20/3/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác khai thác, sàng tuyển cho Công ty nhôm Đăk Nông - TKV ".

Hội đồng Khoa học của đề tài được thành lập theo Quyết định số 63 /QĐ-VKHCNM, ngày 18 tháng 2 năm 2020 , gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch;  TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch; TS. Nguyễn Tiến Chỉnh (Hội KHCN Mỏ Việt Nam)  - Phản biện 1; TS.Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trường Đại học Mỏ Địa chất) -  Phản biện 2. TS. Đỗ Ngọc Tước, ThS. Hoàng Minh Hùng, ThS. Phạm Chân Chính làm ủy viên.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Tôn Thị Thu Hương

KS. Tôn Thu Hương trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác khai thác, tuyển quặng bau xít; 2. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tổ chức sản xuất; Đánh giá tình hình thực hiện định mức năng suất, định mức tiêu hao vật tư, phụ tùng chủ yếu trong công tác khai thác, tuyển quặng bau xít của Công ty nhôm Đăk Nông; 3. Xây dựng định mức năng suất  thiết bị; năng suất lao động và tiêu hao vật tư, phụ tùng chủ yếu trong công tác khai thác, tuyển quặng bauxit cho Công ty nhôm Đăk Nông; 4. Soạn thảo Bộ định mức kinh tế kỹ thuật. Trong đó, tập chung chủ yếu vào nội dung nghiên cứu Xây dựng định mức năng suất thiết bị; năng suất lao động và tiêu hao vật tư, phụ tùng chủ yếu trong công tác khai thác, tuyển quặng bauxit cho Công ty nhôm Đăk Nông.

Mục tiêu của đề tài là Xây dựng bộ định mức khai thác và tuyển quặng bauxit phù hợp với điều kiện công nghệ, tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác sản xuất cho Công ty nhôm Đăk Nông, làm cơ sở trả công lao động, xây dựng và xét duyệt kế hoạch kinh tế kỹ thuật hàng năm, khoán chi phí sản xuất cho các công trường, phân xưởng nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, ... đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí của Công ty.

 
TS.Nguyễn Thị Bích Ngọc phản biện tại Hội nghị
 
 
TS. Đỗ Ngọc Tước trình bày ý kiến tại Hội Nghị
 
 
ThS. Hoàng Minh Hùng trình bày ý kiến tại Hội Nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài được đầu tư nghiên cứu sâu, hợp lý, đáp ứng nhu cầu nội dung nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên cần chi tiết hóa, cụ thể hóa, bổ sung số liệu khảo sát tại hiện trường, điều chỉnh bố cục để báo cáo được ngắn gọn, logic hơn, v.v. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở./.

 

Đ.L

Các tin đã đăng

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam