Hội nghị Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2020

Sáng ngày 20/4, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2020, được tổ chức trực tuyến tại trụ sở của Viện và các điểm cầu Trung tâm An toàn Mỏ; Công ty CP Phát triển Công nghệ & TB Mỏ và Kiểm soát viên TKV tại Viện qua hệ thống phần mềm MS.Teams.

 

Theo báo cáo do Phó Viện trưởng Lưu Văn Thực trình bày tại Hội nghị, 3 tháng đầu năm 2020, CBCNV và người lao động của Viện đã bình tĩnh, kỷ luật và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và dịch bệnh kéo dài, doanh thu trong Quý I của Viện mới chỉ đạt 21,611 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch năm 2020, tuy nhiên tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019; Lương bình quân đạt khoảng 12,5 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong Quý I, Viện đã quản lý và tổ chức thực hiện 39 đề tài, nhiệm vụ các cấp, tăng 15 đề tài so với cùng kỳ năm 2019, giá trị đề tài tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019; Giá trị thực hiện các hợp đồng khoảng 145 tỷ đồng, giảm trên 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 do các hợp đồng chuyển tiếp và ký mới có giá trị thấp. 

Trong quý II/2020, trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn, cũng như Kế hoạch chung, Viện sẽ  tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch  với tổng giá trị thực hiện đạt trên 60 tỷ đồng; doanh thu đạt trên 56 tỷ đồng. Tổ chức nghiệm thu, kết thúc các đề tài từ năm trước chuyển sang, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, ký kết đề tài, dự án các cấp; Thực hiện tốt các hợp đồng DVKT đã ký đảm bảo chất lượng, tiến độ và nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn. Đồng thời nhanh chóng xúc tiến, ký kết hợp đồng để thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo; Thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của TKV giao.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các phòng ban, đơn vị thành viên tập trung nêu các kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong Quý I/2020 và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ như các vấn đề liên quan đến nhân lực và tìm kiếm thị trường, việc làm, ....

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Dung, Kiểm soát viên TKV tại Viện- đã đồng tình với những báo cáo đánh giá của Viện và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đồng thời mong Ban Lãnh đạo Viện sẽ có những chỉ đạo sát sao hơn để Viện có thể đạt được những thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

 

Lắng nghe các ý kiến đóng góp, Viện trưởng, Đào Hồng Quảng đã cảm ơn và có những giải đáp cụ thể. Viện trưởng cũng biểu dương một số phòng ban, đơn vị đã chủ động, nỗ lực và đạt thành tích tốt trong Quý I. Bên cạnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quý II và KH năm, Viện trưởng yêu cầu các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện cần nỗ lực, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình, bám sát chỉ thị số 160/CT-TKV.

Mỗi cá nhân cần chủ động, làm tốt công việc của mình. Mỗi phòng ban, đơn vị, cần chủ động báo cáo thường xuyên, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo Viện tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác phối, kết hợp với nhau và với các ban của Tập đoàn để giải quyết công việc cho phù hợp, tiết giảm chi phí.

Bám sát những chỉ đạo của Tập đoàn, Toàn Viện quyết tâm hoàn thành các công trình, đề tài, dự án KHCN, HĐDV đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tạo uy tín, khẳng định vị thế bằng năng lực và chất lượng công việc. Đẩy mạnh hoàn thiện các quy chế nội bộ của Viện, trước mắt là quy chế tiền lương và quy chế quản lý đề tài .v.v. Cần có phương án đánh giá cụ thể về tình hình dịch bênh Covid đồng thời xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo ổn định các hoạt động NCKH, SXKD, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

Đ.L

 
 
 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam