Họp kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài

Ngày 04/5//2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức họp kiểm tra tiến độ thực hiện một số đề tài KHCN. TS. Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có một số Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các cán bộ có liên quan.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tình hình thực hiện và những vướng mắc của các đề tài đang thực hiện. Theo đó, các đề tài được đề cập đến bao gồm: "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu khí nén sử dụng để vận chuyển vật tư thiết bị"; "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa cánh vuông thay thế nhập khẩu áp dụng cho các nhà máy tuyển Bauxit tại Việt Nam"; "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kiểm định hàm lượng khí thải của động cơ điêzel trong hầm lò"; "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng" ; .... Trên cơ sở những báo cáo, Phó Viện trưởng đã cùng trao đổi, bàn bạc và đưa ra những phương án giải quyết các vấn đề khúc mắc để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Phó Viện trưởng đã yêu cầu các phòng tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết, bố trí nhân lực hợp lý để triển khai thực hiện, không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ. Với những đề tài có sản phẩm KHCN cần liên kết, hợp tác với cơ sở để áp dụng thử nghiệm trong thực tiễn. Với những đề tài xây dựng tiêu chuẩn, trên cơ sở tham khảo tư liệu của nước ngoài, nhất thiết phải nghiên cứu, tìm hiểu, đưa ra số liệu có cơ sở thực tiễn, phù hợp với các mỏ hầm lò của TKV./.

Đ.L

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam