Rà soát nội dung Bộ định mức Alumin TKV

Ngày 05/5/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức họp rà soát nội dung Bộ định mức Alumin TKV. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng ban Ban Khoáng sản và Hóa chất (KSH) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện một số ban của Tập đoàn TKV (Ban KSH, KH, KTTC, CV); Đại diện lãnh đạo và một số cán bộ liên quan của Công ty Nhôm Đắk Nông; Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng. Về phía Viện KHCN Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Viện Trưởng, ông Nhữ Việt Tuấn, Phó Viện  trưởng và các cán bộ một số phòng ban có liên quan.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Mạnh đã chỉ đạo các ban và các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành công việc, có sản phẩm cuối cùng, báo cáo  Tập đoàn trong tháng 6/2020. Đây sẽ là bộ định mức chung, áp dụng cho các đơn vị sản xuất Alumin trong toàn Tập đoàn TKV.

Các ban và đơn vị sẽ được phân công làm việc theo 3 nhóm: Nhóm "Định mức lao động và năng suất một số thiết bị trong khai thác, tuyển quặng, sản xuất alumin và công tác phụ trợ";  Nhóm "Định mức tiêu hao vật tư, vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu chủ yếu trong khai thác, tuyển quặng, sản xuất alumin"; Nhóm "Định mức lao động, định ngạch sửa chữa thường xuyên, trung đại tu và tiêu hao vật tư trong công tác sửa chữa thiết bị cơ điện vận tải trong khai thác tuyển quặng, sản xuất alumin, công tác phụ trợ".

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, các nhóm sẽ làm việc tập trung tại Viện trong thời gian 10 ngày để hoàn chỉnh bộ Định mức trước khi trình TKV./.

Đ.L

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam