Nhiệt liệt chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” nhiều sự kiện, hoạt động sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức rộng rãi trong toàn quốc nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu của KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai…

Nhằm hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020, Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 3206/BCT-KHCN về việc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN năm 2020; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của bộ, ngành, địa phương, cơ quan nhân Ngày KH&CN Việt Nam; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật KH&CN, thành tựu KH&CN nổi bật, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam…

Nguồn: https://www.most.gov.vn/

 

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam