Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương

Ngày 19/5/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò, QCVN 01: 2011/BTC và đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò".

Hội đồng Khoa học của đề tài được thành lập theo Quyết định số 798/QĐ-BCT, ngày 11 tháng 3 năm 2020 , gồm 9 thành viên, do PGS.TS. Phùng Mạnh Đắc (Hội KHCN mỏ Việt Nam) làm Chủ tịch; TS. Trần Văn Thanh (Đại học Mỏ - Địa Chất) làm Phó chủ tịch; ThS. Nguyễn Việt Cường (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp) - Phản biện 1; KS. Nguyễn Kim Cẩn (Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam) -  Phản biện 2 và 05 ủy viên.

- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Quốc Huy

TS. Nguyễn Minh Phiên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ảnh: Phạm Hải Anh

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: 1. Khảo sát, thu thập số liệu về tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò QCVN 01: 2011/BCT; 2. Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò QCVN 01: 2011/BCT; 3. Đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò; 4. Xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò QCVN 01: 2011/BCT.

Mục tiêu của Đề tài là đánh giá tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò QCVN 01: 2011/BCT và đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định Đề tài được đầu tư nghiên cứu sâu, bài bản,....Phương pháp tiếp cận khoa học,nhóm nghiên cứu  đã đánh giá chi tiết tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò QCVN 01: 2011/BCT tại các đơn vị sản xuất than và đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò. Các đề xuất trong Đề tài phù hợp với thực tiễn sản xuất hiện nay. Thông tin của Đề tài phong phú, đáp ứng nhu cầu nội dung nghiên cứu đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có những đánh giá, góp ý chỉnh sửa nhằm hoàn chỉnh nội dung để Bộ Công Thương có căn cứ ban hành bộ Quy chuẩn mới. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài./.

Minh Phiên

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam