Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Hội nghị sơ kết

Ngày 03/7/2020, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị về phía Công ty có  toàn thể Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, các trưởng, phó phòng, quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng, đội phó, các tổ trưởng công đoàn …Cùng tham dự, chỉ đạo Hội nghị, về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Vũ Thái Nam- Chủ tịch Công đoàn, ông Vũ Mạnh Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty và một số trưởng các phòng quản lý, nghiệp vụ.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình SXKD của Công ty chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thị trường và dịch bênh Covid 19, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt của TNHC thiết bị điện, cả từ những đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV, cùng với đó là những áp lực của quá trình tiết giảm chi phí doanh nghiệp trong toàn ngành Than.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty đạt: 20,77 tỷ đồng, bằng 33,3% KH năm (bằng 74% so cùng kỳ năm 2019; Tiền lương bình quân đạt 10,8 tr.đ/người/tháng, bằng 96% kế hoạch năm (bằng 103% so với cùng kỳ năm 2019); Thu nhập bình quân đạt 15,3 tr.đ/người/tháng, bằng 109% kế hoạch năm (bằng 113% so với cùng kỳ năm 2019); Các hợp đồng dịch vụ được thực hiện đảm bảo tiến độ, an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;…

Về phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt, đúng tiến bộ, chất lượng các công trình, hợp đồng dịch vụ đã ký; Tiếp tục tìm kiếm và triển khai thực hiện các hợp đồng mới; Tăng cường công tác giám sát AT – VSLĐ; …

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời đề xuất  giải pháp tháo gỡ nhằm hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới.

 
Ông Ngô Xuân Tiến Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Ông Vũ Mạnh Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 
Ông Đào Hồng Quảng - Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng đã chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, kết quả đạt được của BLĐ và toàn thể CBCNVC Công ty. Đồng thời chỉ đạo Công ty cần nhanh chóng tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị thường, kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD đã đặt ra.

 
Ông Phạm quang Hường- Giám đốc Công ty

 phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Quang Hường đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung hơn nữa trong các lĩnh vực SXKD; Tổ chức thi công và nghiệm thu dứt điểm các công trình TNHC đã ký hợp đồng, tiếp tục khai thác thị trường TNHC, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện; Duy trì ổn định nguồn nguyên liệu, đảm bảo cung cấp kịp thời cho sản xuất và tiêu thụ manhêtit; Sắp xếp lao động hợp lý; Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ với mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện năm 2020./.

Đ.L

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam