Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu đề xuất và thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện kỹ thuật các mỏ than hầm lò thuộc TKV”.

Chiều ngày 16/7/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Nghiên cứu đề xuất và thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện kỹ thuật các mỏ than hầm lò thuộc TKV”.

Hội đồng KHCN của các đề tài được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ-VKHCNM, ngày 26 tháng 6 năm 2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Lưu Văn Thực (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch.TS Trương Đức Dư (Hội KHCN Mỏ Việt Nam)  - Phản biện 1; TS. Đào Văn Chi(Trường Đại học Mỏ Địa chất) -  Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Phiên

TS. Nguyễn Minh Phiên trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: 1. Tổng hợp các quy định về điều kiện nhiệt độ và tổng quan các phương pháp làm mát không khí mỏ hầm lò trên thế giới; 2. Khảo sát và đánh giá điều kiện nhiệt độ một số mỏ khai thác than hầm lò xuống sâu thuộc TKV; 3. Nghiên cứu đề xuất hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện các mỏ hầm lò thuộc TKV; 4. Xây dựng bộ thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ cho một số mỏ than hầm lò thuộc TKV.

Hiện nay, tình hình khai thác tại các mỏ than hầm lò của Việt Nam ngày càng xuống sâu, việc duy trì và đảm bảo điều kiện nhiệt độ tại các khu vực làm việc trong mỏ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các điểm có chiều dài thông gió lớn. Để đảm bảo, nâng cao điều kiện nhiệt độ làm việc, cũng như năng suất lao động cho các mỏ hầm lò, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện chủ trì thực hiện đề tài.

 

ThS. Đinh Văn Cường, Ủy viên HĐKH phát biểu ý kiến tại Hội Nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài có tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu nội dung nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên nhóm thực hiện đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin, trình bày cụ thể ngắn gọn, logic hơn trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt, v.v.  Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở./.

Đ.L 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam