Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở

Sáng ngày 17/7/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế và chế tạo cấu kiện neo cho các công ty sản xuất cơ khí thuộc TKV” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kiểm định hàm lượng khí thải của động cơ điêzel trong hầm lò”

1. Đối với đề tài Nghiên cứu xây dựng bộ Tiêu chuẩn thiết kế và chế tạo cấu kiện neo cho các Công ty sản xuất cơ khí thuộc TKV”

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lậpQuyết định số 260/QĐ-VKHCNM, ngày 26 tháng 6 năm 2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch; TS. Đào Viết Đoàn (Trường Đại học Mỏ Địa chất) - Phản biện 1; TS.Tạ Ngọc Hải (Hội KHCN Mỏ Việt Nam) -  Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài : ThS. Phí Văn Long

ThS. Phí Văn Long trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: 1.Khái quát việc sử dụng neo và các tiêu chuẩn chế tạo neo ở Việt Nam; 2. Khái quát các tiêu chuẩn chế tạo neo trên thế giới. 3. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chế tạo neo phù hợp với điều kiện mỏ hầm lò thuộc TKV, gồm: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chế tạo thanh neo cốt thép và phụ kiện; Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chế tạo thanh neo cáp và phụ kiện.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng được bộ “Tiêu chuẩn chế tạo cấu kiện neo cho các công ty sản xuất cơ khí thuộc TKV” phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đối với các sản phẩm neo chế tạo trong TKV.

  
TS. Đào Viết Đoàn phản biện tại Hội Nghị

 

 
TS.Tạ Ngọc Hải phản biện tại Hội Nghị
 
TS, Ngô Quốc Trung - Ủy viên HĐKH trình bày ý kiến tại Hội nghị
  

ThS. Đoàn Ngọc Cảnh trình bày ý kiến tại Hội đồng

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài đã hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu đề ra, đảm bảo chất lượng. Thông tin phong phú, có tính thời sự, đáng tin cậy. Tuy nhiên nhóm thực hiện đề tài cần thống nhất lại cách dùng một số thuật ngữ, thông tin cần chi tiết và cụ thể hơn v.v ...

2) Đối với đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kiểm định hàm lượng khí thải của động cơ điêzel trong hầm lò".

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập Quyết định số 259/QĐ-VKHCNM, ngày 26 tháng 6 năm 2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS.Lưu Văn Thực (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch. TSTạ Ngọc Hải (Hội KHCN Mỏ Việt Nam) – Phản biện 1; TS.Bùi Thanh Hoàng (Viện KHCN Mỏ) -  Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Mạnh

 

ThS. Vũ Đình Mạnh trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: 1. Nghiên cứu tổng quan sử dụng động cơ điezel trong mỏ than hầm lò và hiện trạng công tác kiểm tra, kiểm định khí thải động cơ điêzel trong mỏ than hầm lò; 2. Nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu động cơ điêzel và tác động của khí thải động cơ đối với môi trường hầm lò; 3. Nghiên cứu các tiêu chuẩn kiểm định hàm lượng khí thải động cơ và định hướng xây dượng quy chuẩn cơ sở kiểm định hàm lượng khí thải của động cơ điêzel trong các mỏ hầm lò tại Việt Nam; 4. Triển khai đo thnghiệm một số thông số khí thải trong mỏ hầm lò áp dụng theo quy chuẩn xây dựng.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn kiểm định khí thải của động cơ điêzel nhằm phục vụ công tác an toàn sử dụng thiết bị trong các mỏ than hàm lò. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở pháp lý để quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm nâng cao năng lực vận chuyển của động cơ điêzel, đảm bảo an toàn trong các mỏ than hầm lò.

 

TS. Tạ Ngọc Hải phản biện tại Hội nghị

 Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài được đầu tư nghiên cứu sâu, hợp lý, đáp ứng nhu cầu nội dung nghiên cứu đề ra. Thông tin phong phú, đáng tin cậy, cách trình bày logic, khoa học. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng nêu bật được tính cấp thiết của đề tài. Tuy nhiên, cần xem xét, thống nhất lại cách dùng một số thuật ngữ, ...

Kết quả báo cáo tổng kết các đề tài được trình bày tại Hội nghị là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đóng góp ý kiến, trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, các đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài./.

Đ.L

 

 

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam