Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 24/7, tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự, chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có Thành viên HĐTV Nguyễn Anh Tuấn; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy,....cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Trung tâm An toàn mỏ), trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện.

 

Phó Viện Trưởng Viện KHCN Mỏ Lưu Văn Thực trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn TKV, sự sát sao của Ban Lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, tình hình SXKD của toàn Viện đạt kết quả khả quan. Giá trị thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 126 tỷ đồng đạt 60% KH 2020 (210 tỷ đồng), bằng 142% cùng kỳ năm 2019; Tiền lương bình quân toàn Viện ước đạt 12,9 trđ/người/tháng; Viện đã quản lý và tổ chức thực hiện 41 đề tài, nhiệm vụ các cấp từ năm trước chuyển sang và ký mới, tăng 11 đề tài so với cùng kỳ năm 2019 (30 đề tài), giá trị tăng 28,236 tỷ đồng.

Về phương hướng nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm, Viện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu cả năm đạt 100% kế hoạch Tập đoàn giao (210 tỷ đồng). Giá trị thực hiện kế hoạch SXKD Quý III ước đạt trên 60 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng; Tiếp tục đề xuất các chương trình KHCN, các hợp đồng tư vấn, DVKT; Tổ chức nghiệm thu, kết thúc các đề tài từ các năm trước chuyển sang, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, ký mới đề tài, dự án các cấp; ...

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các phòng ban, đơn vị thành viên tập trung nêu các kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong Quý II/2020 và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ như các vấn đề liên quan đến nhân lực và tìm kiếm thị trường, việc làm, ....

Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Lãnh đạo Viện cũng như tập thể CBCNVC toàn Viện. Đồng thời chỉ đạo, trong thời gian tới Viện cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học, phát triển các đề tài KHCN đảm bảo chất lượng, tiến độ; Đẩy mạnh công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ; Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước; Phát huy vai trò, nội lực của cán bộ nghiên cứu khoa học; Quan tâm hơn nữa đến đội ngũ CBCNVC, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, ...
 Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng thuận với các ý kiến chỉ đạo của Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy, Thành viên HĐTV Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Lãnh đạo Viện cần quan tâm, chỉ đạo sát sao để các phòng ban, đơn vị trong Viện kết hợp chặt chẽ với nhau và với các đơn vị sản xuất cũng như các ban của Tập đoàn TKV trong việc triển khai thực hiện các công trình, nhiệm vụ KHCN; Bám sát thực tiễn sản xuất; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, ...

 

Viện trưởng Đào Hồng Quảng đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của cấp trên đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Viện sẽ tập trung tăng cường quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sản xuất than, khoáng sản và mở rộng, nắm bắt nhu cầu thị trường để nghiên cứu, đề xuất, triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế; Tăng cường bám sát cơ sở để thực hiện tốt chỉ thị 160/CT-TKV ngày 05/9/2019 của Tổng giám đốc về thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý sử dụng dịch vụ tư vấn trong Tập đoàn; Khuyến khích các phòng ban, đơn vị tiếp tục chủ động hơn nữa trong xúc tiến và tìm việc. Tập trung đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ Viện; Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản lý; v.v.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 
 
 
 
 

Đ.L

 

 
 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam