Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài TKV cấp cơ sở

     Sáng ngày 21/10/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài: “Nghiên cứu công nghệ đổ thải phù hợp tại các khu vực kết thúc khai thác lộ thiên và đề tài Nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật chống giữ bằng vì neo cho các đường lò than đào trong các vỉa dày tại các mỏ hầm lò TKV”.

1. Đề tài Nghiên cứu công nghệ đổ thải phù hợp tại các khu vực kết thúc khai thác lộ thiên

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 499/QĐ-VKHCNM, ngày 7 tháng 10 năm 2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Lưu Văn Thực (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch; PGS. TS. Đỗ Văn Bình (Trường Đại học Mỏ Địa chất) - Phản biện 1; TS.Nguyễn Anh Tuấn (Trường Đại học Mỏ Địa chất) -  Phản biện 2.

 Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài : TS. Đoàn Văn Thanh

 
 

TS. Đoàn Văn Thanh trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm: Nghiên cứu kinh nghiệm, đánh giá hiện trạng công tác đổ thải trong tại các mỏ khai thác khoáng sản trên thế giới và Việt Nam; Nghiên cứu các yếu tố điạ kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác đổ thải trong và sự thay đổi các chỉ tiêu cơ lý đất đá tại các bãi thải trong moong lộ thiên đã kết thúc khai thác; Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, các thông số trình tự đổ thải trong và các giải pháp thoát nước phù hợp tại các khu vực moong lộ thiên đã kết thúc khai thác; Tính toán áp dụng thử nghiệm công nghệ đổ thải trong tại moong lộ thiên mỏ than Núi Béo.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất được công nghệ đổ thải phù hợp tại các moong lộ thiên đã kết thúc khai thác, các giải pháp nhằm giảm chi phí và ảnh hưởng của nước đến các công trình hầm lò phía dưới.

 

PGS. TS. Đỗ Văn Bình phản biện tại Hội Nghị

 

TS.Nguyễn Anh Tuấn  phản biện tại Hội Nghị

 

ThS. Nguyễn Hữu Huấn, Ủy viên HĐKH phát biểu tại Hội nghị

 

T S. Đỗ Ngọc Tước phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài có tính thực tiễn cao, được đầu tư nghiên cứu sâu, trình bày rõ ràng, logic, khoa học, cơ bản hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu đề ra, đảm bảo chất lượng. Thông tin phong phú, có tính thời sự, đáng tin cậy. Tuy nhiên nhóm thực hiện đề tài cần làm rõ một số thông tin, thống nhất cách dùng một số thuật ngữ, v.v ...

2) Đề tài “Nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật chống giữ bằng vì neo cho các đường lò than đào trong các vỉa dày tại các mỏ hầm lò TKV"

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập Quyết định số 450/QĐ-VKHCNM, ngày 07 tháng 10 năm 2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch. PGS.TS Đào Viết Đoàn (Trường ĐH Mỏ Địa chất) - Phản biện 1; TS.Trương Đức Dư (Hội Khoa học & Công nghệ Mỏ Việt Nam) -  Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Đăng Hưng

 
 

TS. Trịnh Đăng Hưng bày báo cáo tại Hội Nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Đánh giá điều kiện địa chất, kỹ thuật các đường lò than đào trong các vỉa than dày chống bằng vì neo tại mỏ than hầm lò TKV; Nghiên cứu sơ đồ tính toán lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thi công các đường lò than đào trong các vỉa dày chống bằng vì neo tại mỏ than hầm lò TKV; Nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật chống giữ bằng vì neo cho các đường lò than đào trong các vỉa than dày tại các mỏ hầm lò TKV; Thiết kế áp dụng thử nghiệm giải pháp kỹ thuật được đề xuất cho một điều kiện cụ thể.  

Mục tiêu của đề tài là lựa chọn được các giải pháp kỹ thuật chống giữ phù hợp cho các đường lò trong than tại các vỉa dày nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong sản xuất than hầm lò của TKV.

 
 

TS. Trương Đức Dư  phản biện tại Hội nghị

 

Các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu cho thấy: Đề tài có tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu nội dung nghiên cứu đề ra.  Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần tập trung nghiên cứu sâu nội dung chính, bổ sung thông tin, thống nhất cách dùng thuật ngữ,..

Kết quả báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đóng góp ý kiến.Trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của các đề tài, các đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài./.

Đ.L

 

 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động