Hội nghị nghiệm thu Đề tài, Dự án khoa học thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Ngày 03/12/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài Bộ Công Thương cấp cơ sở: "Nghiên cứu, áp dụng dây chuyền công nghệ CGH khấu than lò chợ phù hợp với điều kiện địa chất kỹ thuật các vỉa than thoải đến nghiêng ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh" và Dự án sản xuất thử nghiệm "Hoàn thiện công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm có cơ cấu thủy lực áp dụng cho điều kiện vỉa dày trung bình góc dốc trên 450cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh" thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Hội đồng KHCN của Đề tài và Dự án được thành lập lần lượt theo các Quyết định số550/QĐ-VKHCNM và 552/QĐ-VKHCNM, ngày 19/11/2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn(Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch; TS. Trương Đức Dư(Hội Khoa học & Công nghệ Mỏ Việt Nam) - Phản biện 1; ThS. Phạm Văn Quân(Viện Khoa học Công nghệ Mỏ) -  Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

1. Đề tài: "Nghiên cứu, áp dụng dây chuyền công nghệ CGH khấu than lò chợ phù hợp với điều kiện địa chất kỹ thuật các vỉa than thoải đến nghiêng ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh"do TS. Lê Đức Nguyên làm chủ nhiệm.

TS. Vũ Văn Hội trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan tình hình áp dụng công nghệ CGH khấu than lò chợ vỉa thoải đến nghiêng các mỏ than hầm lò trên thế giới; Đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ khai thác các vỉa than dốc thoải đến nghiêng tại các mỏ hầm lò vũng Quảng Ninh; Xây dựng tiêu chí, đề xuất lựa chọn sơ đồ công nghệ và đồng bộ thiết bị CGH khấu than lò chợ phù hợp điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ các vỉa thoải đến nghiêng vùng Quảng Ninh; Thiết kế công nghệ CGH khấu than lò chợ trong điều kiện tại Công ty than Hạ Long; Đánh giá kết quả áp áp dụng và hoàn thiện bổ sung một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình áp dụng thử nghiệm.

Mục tiêu của đề tài là nhằm lựa chọn, áp dụng được dây chuyền công nghệ CGH khấu than cho vỉa thoải đến nghiêng nhằm đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác, tăng sản lượng, năng suất lao động cho các mỏ khai thác than hầm lò tại Việt Nam.

    2. Dự án: "Hoàn thiện công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm có cơ cấu thủy lực áp dụng cho điều kiện vỉa dày trung bình góc dốc trên 450cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh"có nội dung chính bao gồm: Đánh giá kết quả và nghiên cứu hoàn thiện sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm trong các mỏ hầm lò của Tập đoàn TKV; Thiết kế bản vẽ thi công, công nghệ khai thác chống giữ bằng giàn mềm cho lò chợ sản xuất thử nghiệm; Xây dựng quy trình công nghệ và các biện pháp kỹ thuật an toàn của công nghệ cho điều kiện vỉa dày trung bình, dốc trên 450; Kết quả khai thác lò chợ áp dụng thử nghiệm Đánh giá hiệu quả của Dự án…
 

TS. Trần Minh Tiến trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Sau khi nghe nhóm thựchiện trình bày báo cáo. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định Đề tài và Dự án có tính cấp thiết, được trình bày khoa học, rõ ràng, đáp ứng đầy đủ nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký,Thông tin phong phú, đáng tin cậy. Tuy nhiên nhóm thực hiện, cần thống nhất thuật ngữ, bổ sung các thông tin cần thiết . v.v. 

 

TS. Trương Đức Dư trình bày phản biện tại Hội nghị

 

ThS. Phạm Quân trình bày phản biện tại Hội nghị

 

ThS. Trần Tuấn Ngạn đại diện nhóm trực hiện giải trình tại Hội nghị

 
    Kết thúc Hội nghị, Ông Đào Hồng Quảng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu các nhóm thực hiện, tiếp thu, chỉnh sửa, trình bày báo cáo logic, ngắn gọn hơn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm v.v...hoàn thiện báo cáo trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động