Hội nghị nghiệm thu đề tài thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"

Sáng ngày16/12/2020, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Bộ Công Thương cấp cơ sở: “Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp khi khai thác tầng sâu ở các mỏ than lộ thiên Việt Nam” thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" .

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 551/QĐ-VKHCNM, ngày 19 tháng 11 năm 2020, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Lưu Văn Thực (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch; PGS. TS. Phạm Văn Hòa (Trường Đại học Mỏ Địa chất) - Phản biện 1; TS. Lê Đức Phương (Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam) -  Phản biện 2.

 Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài : TS. Đỗ Ngọc Tước
 

TS. Đỗ Ngọc Tước trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm đề tài - TS. Đỗ Ngọc Tước đã trình bày tóm tắt các kết quả nội dung nghiên cứu chính bao gồm: Nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm khai thác tại các tầng sâu trên thế giới, đánh giá hiện trạng công nghệ, thiết bị khai thác; Các yếu tố địa kỹ thuật ảnh hưởng tới công nghệ khi khai thác; Đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện các mỏ than lộ thiên Việt Nam (trong phần này, nhóm thực hiện đề tài đã đi sâu nghiên cứu, phân tích về hình dạng bờ mỏ than lộ thiên của Việt Nam, đồng bộ thiết bị, công nghệ khoan nổ mìn, bốc xúc vận tải thoát nước, nạo vét bùn, v.v); Áp dụng thử nghiệm một trong các giải pháp công nghệ khai thác tại một mỏ than lộ thiên sâu vùng Cẩm Phả.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp công nghệ khai thác phù hợp tại tầng sâu cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam nhằm khai thác tối đa tài nguyên, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng sản lượng theo quy hoạch và điều kiện khí hậu

 

PGS. TS. Phạm Văn Hòa trình bày phản biện tại Hội nghị

 

TS. Lê Đức Phương trình bày phản biện tại Hội nghị

 

ThS. Nguyễn Văn Tráng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định nhóm thực hiện đề tài đã bám sát và hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội nghiên cứu đề ra. Đề tài được đầu tư nghiên cứu sâu, chi tiết, công phu, thông tin phong phú, có hàm lượng khoa học cao, đáng tin cậy, cách trình bày rõ ràng, logic,.. Tuy nhiên nhóm thực hiện đề tài cần bổ sung một số thông tin, trích dẫn cho một số công thức, Việt hóa các tài liệu tham khảo v.v ...

Kết quả báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đóng góp ý kiến để nhóm thực hiện bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước khi trình Bộ Công Thương xét duyệt. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài cấp cơ sở./.

Đ.L

 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động