Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Hội nghị Cán bộ chủ chốt Quý IV năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Quý IV năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có Bà Vũ Thị Dung, Kiểm soát viên TKV tại Viện, Ban lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Viện, Đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên và đông đủ các trưởng, phó phòng khối chuyên môn, nghiệp vụ của Viện. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, là năm Viện Khoa học Công nghệ Mỏ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của thị trường. Tuy nhiên, được sự tạo điều kiện của lãnh đạo Tập đoàn TKV, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và nỗ lực của tập thể CBCNV, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cụ thể là Quý IV năm 2020, doanh thu dự kiến toàn Viện đạt khoảng 106 triệu đồng, đạt 103% KH  năm. Kết quả cả năm 2020: Doanh thu toàn Viện đạt dự kiến khoảng 231 tỷ đồng, tương đương khoảng 110% KH năm. Doanh thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt khoảng 179 tỷ đồng, chiếm 77% trên tổng doanh thu; Doanh thu từ các hoạt động SXKD khác khoảng 52 tỷ đồng, chiếm 23 % trên tổng doanh thu. Trong đó doanh thu khối Cơ quan Viện dự kiến đạt khoảng 125 tỷ đồng (đạt 117% KH năm). Doanh thu của Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ đạt khoảng 52 tỷ đồng (đạt 100% KH năm điều chỉnh). Doanh thu của Trung tâm An toàn Mỏ dự kiến đạt khoảng 56,7 tỷ đồng (đạt 142% KH năm)…. Tiền lương bình quân năm 2020 toàn Viện đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng.

Viện đã chú trọng và thực hiện thành công một số đề tài, dự án trọng điểm cấp Nhà nước, cấp Tập đoàn TKV, kết quả nghiên cứu, các sản phẩm của của đề tài được thử nghiệm trong thực tế. Một số lĩnh vực hoạt động như Tư vấn Xây dựng Mỏ, Công trình ngầm và Mỏ, Công nghệ Khai thác hầm lò, Đào tạo, An toàn mỏ được thực hiện tốt. Tuy nhiên, một số lĩnh vực hoạt động có giá trị thực hiện bị giảm, một số đề tài bị chậm tiến độ, công tác tư vấn gặp khó khăn …

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Viện tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Doanh thu cả năm 2021 phấn đấu đạt 200 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ và DVKT là 140 tỷ đồng; Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 60 tỷ đồng. Tiếp tục đề xuất, xúc tiến ký kết các đề tài, dự án KHCN có tính ứng dụng thực tiễn cao; Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các sản phẩm tư vấn, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, Tập đoàn, các dơn vị trong và ngoài ngành; Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, cơ chế thúc đẩy hoạt động SXKD, ....Khuyến khích, tạo cơ chế tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Khuyến khích, tạo cơ chế trong tìm kiếm, ký kết hợp đồng; Quan tâm, chăm lo, nâng cao đời vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Hội nghị, cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các phòng ban, đơn vị thành viên nêu các kết quả đạt được, đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Lưu Văn Thực chỉ đạo các cán bộ, phòng ban đơn vị cần có sự kết hợp chặt chẽ, mỗi cá nhân cần chủ động hơn nữa trong công việc, nghiên cứu, áp dụng các dây chuyền công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng, mở rộng thị trường đối với một số sản phẩm sẵn có, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

Đồng quan điểm, Phó Viện trưởng Nhữ Việt Tuấn và Trợ lý Viện trưởng Hoàng Minh Hùng cho rằng bước sang năm 2021, Viện sẽ gặp nhiều khó khăn, Tập thể Lãnh đạo và CBCNVC của Viện cần đoàn kết, đồng lòng, mạnh dạn đổi mới trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, cùng nhau chia sẻ, gánh vác trách nhiệm trong công việc chung ...

 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Dung, Kiểm soát viên TKV tại Viện đồng tình với bản báo cáo đánh giá của Viện. Bà Vũ Thị Dung cho rằng, công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán tại Viện đã được thực hiện tốt, đúng tiến độ. Viện đã triển khai quyết liệt những ý kiến tư vấn, chỉ đạo của Kiểm soát viên đồng thời đã ban hành những quy chế kịp thời, phù hợp. Trong thời gian tới, Kiểm soát viên yêu cầu Viện tiếp tục bám sát, cập nhật kịp thời những quy chế quản lý, điều hành mới của TKV, trên cơ sở đó, xây dựng những quy chế quản lý riêng, phù hợp. Mong rằng Ban Lãnh đạo Viện có những chỉ đạo đúng đắn để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu, chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với những thành quả đạt được trong năm 2020 là một thành công lớn của Viện. Kết quả đó là do sự nỗ lực, quyết tâm cao của Tập thể Lãnh đạo và CBCNVC của Viện. Bước sang năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức mới, Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng yêu cầu các phòng ban, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính chủ động trong công việc; học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thực tế,... Đặc biệt tập trung nghiên cứu đề xuất các đề tài, nhiệm vụ khoa học mang tính ứng dụng, .... phấn đầu hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2021./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 
 
 

Đ.L

 
 
 

Các tin đã đăng

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch