Hội nghị nghiệm thu đề tài thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ Tập đoàn"

Sáng ngày 26/1/2021, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ Tập đoàn  TKV cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng"  và đề tài "Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá và quặng phù hợp cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV".

Hội đồng KHCN của các đề tài được thành lập theo các Quyết định số 29 và 26/QĐ-VKHCNM, ngày 07 tháng 1 năm 2021 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Lưu Văn Thực (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng"  do ThS. Đoàn Ngọc Cảnh làm chủ nhiệm.

Đề tài "Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá và quặng phù hợp cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV" do ThS. Đàm Công Khoa làm chủ nhiệm.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

 
 ThS. Đoàn Ngọc Cảnh- Chủ nhiệm đề tài  trình bày báo cáo tại Hội Nghị

1.      Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng"  tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu tổng quan một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò; Xây dựng, hướng dẫn, tính toán thiết kế một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng; Xây dựng, hướng dẫn lắp đặt một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò; Xây dựng, hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò. Nhóm thực hiện đề tài đã tập trung nghiên cứu 4 loại thiết bị chính trong hệ thống trục tải giếng đứng: Tháp giếng, cốt giếng, thùng cũi và hệ thống cấp dỡ tải; Nêu các đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về thiết kế, chế tạo, sử dụng của thiết bị làm cơ sở cho việc lập hướng dẫn thiết kế sản phẩm.

ThS. Đinh Văn Cường (TP. Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ - Viện KKHCN Mỏ), Ủy viên Hội đồng KHCN phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Tạ Ngọc Hải (Hội hoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam), Phản biện 1 trình bày phản biện tại Hội nghị

 

ThS. Đặng Hồng Thắng (TP. Tư vấn Đầu Tư – Viện KHCN Mỏ), phản biện 2 trình  bày phản biện tại Hội nghị

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài có tính cấp thiết, nhóm thực hiện đã bám sát và hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội nghiên cứu đề ra. Thông tin của đề tài phong phú. Tuy nhiên nhóm thực hiện cần bổ sung thông tin, tài liệu trích dẫn v.v ...

2. Đề tài "Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá và quặng phù hợp cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV"  tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan phương pháp xác định mức độ đập vỡ và công nghệ khoan nổ mìn tại các mỏ quặng trên thế giới; Hiện trạng công nghệ khoan nổ mìn và mức độ đập vỡ tại các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV; Nghiên cứu lựa chọn mức độ đập vỡ, công nghệ khoan nổ mìn phù hợp đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá và quặng cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV; Thực nghiệm, đánh giá hiệu quả công tác nổ thử nghiệm và hoàn thiện các thông số khoan nổ mìn phù hợp đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá và quặng. 

 

ThS. Đàm Công Khoa - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội nghị

 

PGS. TS. Phạm Văn Hòa (trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phản biện 1 trình bày phản biện tại Hội nghị

 

ThS. Nguyễn Văn Tráng (Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam), Phản biện 2 trình bày phản biện tại Hội nghị

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài có tính cấp thiết và khả năng ứng dụng cao. Nhóm thực hiện đề tài đã bám sát và hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội nghiên cứu đề ra. Đề tài được đầu tư nghiên cứu sâu, chi tiết, thông tin phong phú, có hàm lượng khoa học cao, đáng tin cậy, cách trình bày rõ ràng, logic,... Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu nhóm thực hiện bổ sung thêm thông tin, tài liệu trích dẫn, Việt hóa các tài liệu tham khảo v.v ...

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lưu Văn Thực yêu cầu các nhóm thực hiện đề tài tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước khi trình Tập đoàn phê duyệt. Hội đồng KHCN đã thống nhất nghiệm thu đề tài cấp cơ sở./.

 
 

Các tin đã đăng

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch