Hội nghị nghiệm thu đề tài thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ Tập đoàn"

Chiều ngày 26/1/2021, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ Tập đoàn TKV" cấp cơ sở: “Nghiên cứu giải pháp khai thác trữ lượng than trong các trụ bảo vệ đối tượng chứa nước tại các mỏ hầm lò thuộc TKV"  và đề tài "Nghiên cứu lựa chọn chế độ công tác phù hợp cho các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than và khoáng sản của TKV".

Hội đồng KHCN của các đề tài được thành lập theo các Quyết định số 28 và 30/QĐ-VKHCNM, ngày 07 tháng 1 năm 2021 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó chủ tịch.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác trữ lượng than trong các trụ bảo vệ đối tượng chứa nước tại các mỏ hầm lò thuộc TKV"  do TS. Vũ Văn Hội làm chủ nhiệm.

Đề tài "Nghiên cứu lựa chọn chế độ công tác phù hợp cho các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than và khoáng sản của TKV" do KS. Tôn Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

 Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

TS. Vũ Văn Hội trình bày báo cáo tại Hội Nghị

1. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác trữ lượng than trong các trụ bảo vệ đối tượng chứa nước tại các mỏ hầm lò thuộc TKV"  tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng hợp, đánh giá trữ lượng và điều kiện địa chất các vỉa than nằm dưới đối tượng chứa nước tại một số mỏ hầm lò trong TKV; Nghiên cứu ảnh hưởng khi khai thác hầm lò phần trữ lượng dưới đối tượng chứa nước trong điều kiện các mỏ hầm lò trong TKV; Tổng quan kinh nghiệm khai thác than dưới đối tượng chứa nước trên thế giới; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác phần trữ lượng than dưới các đối tượng chứa nước trong điều kiện các mỏ hầm lò của TKV và Xây dựng phương án áp dụng giải cho một điều kiện mỏ cụ thể.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu đề xuất sơ đồ, giải pháp công nghệ phù hợp làm cơ sở khoa học thực tiễn để huy động phần than nằm trong trụ bảo vệ đối tượng chứa nước,  tận thu tối đa tài nguyên than, nâng cao hiệu quả và tuổi thọ các dự án mỏ hầm lò tại các mỏ hầm lò thuộc TKV.

 

TS.Trương Đức Dư (Hội KHCN Mỏ Việt Nam) - Phản biện 1 trình bày phản biện tại Hội nghị

 

ThS. Phạm Văn Quân (P.TP. Tư vấn Đầu tư - Viện KHCN Mỏ) - Ủy viên Hội đồng KHCN phát biểu tại Hội nghị

 

2. Đề tài "Nghiên cứu lựa chọn chế độ công tác phù hợp cho các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than và khoáng sản của TKV" tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về chế độ công tác trong ngành khai khoáng trên thế giới và Việt Nam; Thực trạng chế độ công tác của các đơn vị sản xuất than và khoáng sản lộ thiên, chế biến, tiêu thụ than và khoáng sản của TKV. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ công tác của các đơn vị; Nghiên cứu lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá chế độ công tác của các đơn vị của TKV; Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công tác đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của TKV; Nghiên cứu lựa chọn chế độ làm việc hiệu quả phù hợp với điều kiện sản xuất của các đơn thuộc TKV...

 

KS. Tôn Thị Thu Hương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm xây dựng, lựa chọn chế độ công tác phù hợp cho các đơn vị sản xuất than lộ thiên, sản xuất khoáng sản và chế biến tiêu thụ than -khoáng sản của TKV, tạo điều kiện nâng cao hệ số sử dụng các trang thiết bị, thời gian lao động, nhằm tăng năng suất lao động, sản lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho các đơn vị.

 

TS. Nguyễn Cảnh Nam Hội KHCN Mỏ Việt Nam) - Phản biện 1 trình bày phản biện tại Hội nghị

 
 ThS. Lê Đình Triều (Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội - Phản biện 2 trình bày phản biện tại Hội nghị
 Các đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định nhóm thực hiện đề tài đã bám sát và hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội nghiên cứu đề ra. Các đề tài được đầu tư nghiên cứu sâu, chi tiết, công phu, thông tin phong phú, có hàm lượng khoa học cao, đáng tin cậy, cách trình bày rõ ràng, khoa học, logic,.. Tuy nhiên nhóm thực hiện đề tài cần bổ sung một số thông tin, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch