Đại hội đồng Cổ đông thường niên - Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ năm 2021

Sáng ngày 24/3/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng; Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 14 cổ đông đại điện cho gần 900.000 cổ phần của Công ty.

Tại Đại hội, sau khi biểu quyết thông qua quy chế chương trình làm việc, Đại hội đã được nghe và biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 50 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch năm (điều chỉnh); Tiền lương bình quân đạt khoảng 15 triệu đồng/người/tháng. Chia cổ tức 10%/năm (Vốn điều lệ): 900.000.000 đồng.

Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021,  Công ty đề ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ với khẩu hiệu "Chất lượng - Hiệu quả - An toàn - Phát triển". Công ty sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng của năm trước chuyển sang; Tăng cường công tác thị trường, tiếp xúc khách hàng; Phát động và triển khai công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV; Tăng cường hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ trong toàn đơn vị nhằm phát huy quyền chủ động sáng tạo, nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức của mỗi cá nhân, đơn vị;...Tổng doanh thu năm 2021 phấn đấu đạt 60 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu đạt ≥14,5 triệu đồng/người/tháng, … 
 

Ông Phạm Quang Hường - ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tiếp đó, Đại hội đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025. Kết quả bầu cử tại Đại hội: ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ đã trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT và làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bà Lê Ngọc Bé trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 
 

Ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ ghi nhận, đánh giá cao một số đổi mới trong chính sách điều hành và kết quả đạt được của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công ty cần nỗ lực phát triển các mảng dịch vụ sẵn có, nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực SXKD, dịch vụ mới nhằm thích nghi với điều kiện, thị trường hiện nay; Tiết giảm chi phí tới mức thấp nhất; Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, lấy yếu tố con người làm trọng tâm cho sự phát triển bền vững lâu dài trong tương lai…

Tại Đại hội, ông Phạm Quang Hường, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, đồng thời khẳng định bằng sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, BLĐ và toàn thể người lao động Công ty sẽ quyết tâm hiện thực hóa những ý kiến chỉ đạo thành hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2021.

Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Đ.L 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 nă