Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện

Ngày 16/6/2021, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kiểm định hàm lượng khí thải của động cơ điêzen trong hầm lò”.

 Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số: 1548/QĐ-TKV ngày 17/9/2020, gồm 09 thành viên, do Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV làm Chủ tịch;  Ông Phan Quang Văn (Trưởng bộ môn Môi trường, Trường Đại học Mỏ địa chất) - Phản biện 1; Ông Trần Xuân Hà (Phó giáo sư- Tiến sỹ thuộc Hội KH&CN Mỏ Việt Nam) - Phản biện 2.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Mạnh

ThS. Vũ Đình Mạnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ảnh: Phạm Hải Anh

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài tập trung nghiên cứu 5 nội dung chính: 1) Nghiên cứu tổng quan sử dụng động cơ điêzel trong mỏ than hầm lò và hiện trạng công tác kiểm tra, kiểm định khí thải động cơ điêzel trong mỏ than hầm lò; 2) Nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu động cơ điêzel và tác động của khí thải động cơ đối với môi trường hầm lò. 3) Nghiên cứu các tiêu chuẩn kiểm định hàm lượng khí thải động cơ sử dụng trong mỏ hầm lò trên thế giới. 4) Nghiên cứu các tiêu chuẩn kiểm định hàm lượng khí thải động cơ và định hướng xây dựng quy chuẩn cơ sở kiểm định hàm lượng khí thải của động cơ điêzel trong các mỏ hầm lò tại Việt Nam. 5) Triển khai đo thử nghiệm một số thông số khí thải trong mỏ hầm lò áp dụng theo qui chuẩn xây dựng.

Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn kiểm định khí thải của động cơ điêzel, phục vụ công tác sử dụng thiết bị an toàn trong các mỏ than hầm lò, làm cơ sở pháp lý để quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm nâng cao năng lực vận chuyển của động cơ điêzel, đảm bảo an toàn cho người lao động trong các mỏ than hầm lò.

 

Ông Nguyễn Mạnh Điệp, Ủy viên Hội đồng KHCN trình bày ý kiến tại Hội nghị

Ảnh: Phạm Hải Anh

 
 

Ông Trần Xuân Hà - Phản biện 2, phản biện tại Hội nghị

Ảnh: Phạm Hải Anh

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, kết quả đạt được của đề tài các thành viên của Hội đồng KH đánh giá rất cao tính thực tiễn của đề tài. Nội dung nghiên cứu của đề tài là cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kiểm định khí thải của động cơ điêzel phục vụ trong hầm lò. Các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến để nhóm thực hiện hoàn thiện. Trong đó, về cơ bản đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá./.

Vũ Đình Mạnh

 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động