Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tập đoàn do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện

Ngày 23/6/2021, Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hệ thống hóa, điều chỉnh và xây dựng bổ sung định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác than hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của Tập đoàn TKV” do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện.

 Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-TKV, ngày 21/4/2020 gồm 9 thành viên, do ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV làm Chủ tịch;  ông Đỗ Hồng Nguyên (Trưởng ban Khoa học, Công nghệ Thông tin và Chiến lược phát triển Tập đoàn TKV) làm Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Tiến Chỉnh (Hội KH&CN Mỏ Việt Nam) làm Ủy viên, Phản biện; ông Mai Ngọc Thạch (Phó trưởng ban Cơ điện – Vận tải Tập đoàn) làm Ủy viên, Phản biện.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Tuấn Sử

Định mức vật tư có ý nghĩa quan trọng trong các công tác lập kế hoạch vật tư, mua sắm, dự trữ, sử dụng và quản lý vật tư. Đối với các đơn vị sản xuất than của Tập đoàn TKV, vật tư chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong giá thành than (từ 30%÷40%). Vì vậy, việc quản lý vật tư nhằm đảm bảo vật tư ổn định cho sản xuất, giảm chi phí và giá thành than đang được TKV quan tâm đổi mới và hoàn thiện.

Các đơn vị khai thác, vận tải, sàng tuyển than và các công ty cơ khí của TKV hiện đang áp dụng bộ định mức vật tư chủ yếu số 1165/QĐ-HĐQT được xây dựng từ tháng 7/2003. Từ đó đến nay, điều kiện sản xuất, công nghệ và thiết bị sản xuất, tổ chức sản xuất, cũng như trình độ cán bộ, công nhân của ngành Than đã có nhiều thay đổi nên nhiều định mức vật tư không còn phù hợp với thực tế sản xuất.

Việc triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài này là chủ trương đúng đắn của Tập đoàn TKV giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý vật tư và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các đơn vị sản xuất thuộc  TKV.

Hội đồng nghiệm thu

Ảnh: Phạm Hải Anh

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Cơ sở lý luận về định mức tiêu hao vật tư trong doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng hệ thống định mức vật tư hiện hành trong khai thác than lộ thiên, hầm lò, vận tải, sàng tuyển và sản xuất cơ khí của Tập đoàn TKV; Hoàn thiện và xây dựng định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác than lộ thiên, hầm lò, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của Tập đoàn TKV

Mục tiêu của đề tài là hoàn thiện, xây dựng bổ sung định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác than hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển và sản xuất cơ khí của TKV có cơ sở khoa học, phù hợp với các điều kiện sản xuất, thiết bị công nghệ hiện có nhằm tiết kiệm vật tư, giảm giá thành than tại các đơn vị thuộc TKV.

 Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định Đề tài được đầu tư nghiên cứu với phạm vi rộng, bài bản,....Phương pháp tiếp cận khoa học,nhóm nghiên cứu đã đánh giá chi tiết tình hình áp dụng bộ định mức vật tư hiện nay tại các đơn vị sản xuất than của TKV Các đề xuất trong Đề tài phù hợp với thực tiễn sản xuất hiện nay. Thông tin của Đề tài phong phú, đáp ứng nhu cầu nội dung nghiên cứu đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có những đánh giá, góp ý chỉnh sửa nhằm hoàn chỉnh nội dung. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài./.

Đ.L

 

 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động