Hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu, đề xuất và thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện kỹ thuật các mỏ than hầm lò thuộc TKV”

Ngày 08/7/2021, Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, đề xuất và thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện kỹ thuật các mỏ than hầm lò thuộc TKV ” do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện.

 Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số: 1545/QĐ-TKV, ngày 17/9/2020 gồm 9 thành viên, do Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV làm Chủ tịch; Ông Đỗ Hồng Nguyên (Trưởng ban Khoa học, Công nghệ Thông tin và Chiến lược phát triển Tập đoàn TKV) làm Phó Chủ tịch; Ông Lê Văn Thao, (Chuyên gia - Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam) làm Phản biện; Ông Phạm Quốc Toản (Phó trưởng ban Kỹ thuật – Công nghệ Mỏ Tập đoàn ) làm Phản biện.

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Phiên

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Ảnh: Phạm Hải Anh

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung chính bao gồm: Tổng hợp các quy định về điều kiện nhiệt độ và tổng quan các phương pháp làm mát không khí mỏ hầm lò trên thế giới; Khảo sát và đánh giá điều kiện nhiệt độ tại một số mỏ khai thác than hầm lò xuống sâu thuộc TKV; Nghiên cứu đề xuất hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện các mỏ hầm lò thuộc TKV; Xây dựng bộ thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ cho một mỏ than hầm lò thuộc TKV.

Trong thời gian tới, các mỏ than hầm lò thuộc TKV sẽ tiến hành khai thác ở các mức sâu hơn, điều kiện nhiệt độ cũng như các điều kiện vi khí hậu khác ngày càng khắc nghiệt, hệ thống thông gió hiện nay gần như đã đạt mức giới hạn và khó có thể đảm bảo hoàn toàn điều kiện nhiệt độ tại tất cả các vị trí trong mỏ hầm lò theo quy định. Để đảm bảo và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV, năm 2020, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài nhằm nghiên cứu, đề xuất và thiết kế hệ thống làm mát không khí mỏ phù hợp với điều kiện kỹ thuật các mỏ than hầm lò thuộc TKV, giải quyết triệt để vấn đề nhiệt độ trong mỏ khai thác than hầm lò, phục vụ cho nhu cầu phát triển  khai thác than bền vững và lâu dài trong tương lai.

Ông Lê Văn Thao trình bày phản biện tại Hội nghị

 

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài. Các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến để nhóm thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện. Trong đó đánh giá đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá./.

Đ.L

 

 

 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động