Thông tin KHCN Mỏ số 5 năm 2012

  Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 5/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Nghiên cứu trao đổi; Công nghệ Khai thác Hầm lò; Công nghệ Khai thác Lộ thiên; Công nghệ tuyển chế biến than - khoáng sản; An toàn Mỏ; Địa cơ mỏ v.v... Trong đó có 12 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN: Bài 1 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong việc phối hợp đào tạo và nghiên cứu giai đoạn 2006 - 2011, kế hoạch 2012 - 2015; Bài 2 - Tư vấn đầu tư và thiết kế khai thác mỏ than Khe Chàm II - IV; Bài 3 - Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng phù hợp với điều kiện địa chất khu Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh; Bài 4 - Một số vấn đề khi tính toán thiết kế xây dựng giếng mỏ trong vùng đất đá bồi lấp, mềm yếu; Bài 5 - Nghiên cứu lựa chọn phương án vận tải đất đá thải hợp lý cho mỏ than Đèo Nai; Bài 6 - Đánh giá kết quả hoạt động dây chuyền tuyển than cục trong than don xô khu Than Thùng - Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu; Bài 7 - Thuốc nổ và khí độc sinh ra khi nổ mìn - một hiểm họa gây mất an toàn trong khai thác mỏ; Bài 8 - Quy luật phân bố độ chứa khí mêtan theo chiều sâu khai thác tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh; Bài 9 - Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa cơ mỏ phục vụ nhu cầu phát triển cơ giới hóa, hiện đại hóa khai thác than ở Việt Nam; Bài 10 - Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin; Bài 11 - Một số sản phẩm thiết bị điện phòng nổ, an toàn tia lửa do Viện KHCN Mỏ - Vinacomin chế tạo ; Bài 12 - Thực trạng công tác sửa chữa, phục hồi thiết bị điện mỏ và các giải pháp khắc phục.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam