Thông tin KHCN Mỏ số 9 năm 2012

  Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ số 8+9/2012 được kết cấu gồm các chuyên mục Công nghệ Khai thác Hầm lò; Công nghệ Khai thác Lộ thiên; An toàn Mỏ; Cơ điện - Tự động hóa. v.v... Trong đó có 11 bài phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai KHCN:  Bài 1- Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác hợp lý và quy hoạch áp dụng cho các khu vực vỉa than thuộc Công ty tnhh mtv than Mạo Khê; Bài 2 - Sự lún bề mặt địa hình do khai thác hầm lò và những tác động của khối công trình trên bề mặt đến độ ổn định các công trình khai thác hầm lò; Bài 3 - Lựa chọn sơ đồ thi công giếng đứng khi khai thác bể than Đồng bằng sông Hồng; Bài 4 - - Nghhiên cứu các giải pháp nâng cao ổn định bờ mỏ lộ thiên; Bài 5 - Phương pháp lựa chọn máy bơm thoát nước tại moong Bắc Làng Cẩm - mỏ than Phấn Mễ; Bài 6 -  Các điều kiện và biện pháp mở tường chắn cách ly  sau sự cố cháy trong mỏ than hầm lò; Bài 7 - Kết quả thực hiện chưương trình đào tạo an toàn phòng chống cháy nổ khí mêtan năm  2012; Bài 8 - Kết quả nghiên cứu xác định tính chất cơ lý và đánh giá chất lượng khối đá đối với đá vách vỉa 10 mức +30 ÷ +115 khu Tràng Khê - Công ty TNHH MTV than Hồng Thái; Bài 9 - Hoàn thiện công tác bảo dưỡng dự phòng thiết bị điện yếu tố chính để thiết bị hoạt động ổn định và tin cậy ; Bài 10 - Hoàn thiện công tác bảo dưỡng dự phòng thiết bị điện yếu tố chính để thiết bị hoạt động ổn định và tin cậy; Bài 11 - Ứng dụng tời cáp treo trong vận tải tại các mỏ than hầm lò.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam