Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năm 2015

Năm 2014 đã trôi qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng đây vẫn đươc xem là năm có nhiều thuận lợi trong hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Trong số 1 năm 2015...

Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam