Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 5 năm 2015

Ngày KH&CN Việt Nam năm nay có chủ đề "KH&CN - động lực phát triển nhanh và bền vững" là ngày hội của những người hoạt động KHCN và mọi người dân. Đây là lần thứ hai, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, động viên thế hệ trẻ tham gia hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước...

Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT