Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 5 năm 2015

Ngày KH&CN Việt Nam năm nay có chủ đề "KH&CN - động lực phát triển nhanh và bền vững" là ngày hội của những người hoạt động KHCN và mọi người dân. Đây là lần thứ hai, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, động viên thế hệ trẻ tham gia hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước...

Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam