Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 12 năm 2015

Ngày 4/12/2015, tại Hà Nội, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ này là tiếp tục củng cố công tác Hội, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật mỏ, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, trao đổi trong và ngoài nước về hoạt động khoa học ứng dụng trong ngành mỏ, tăng cường công tác tư vấn, phản biện, kiến nghị chính sách liên quan đến các dự án lớn của đất nước,…. 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam