Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năm 2016

Năm 2015 đã qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng đây vẫn đươc xem là năm có nhiều thuận lợi trong hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Trong số 1 năm 2016, cùng với những bài viết về các hoạt động nghiên cứu triển khai KHCN trong năm qua, Thông tin khoa học công nghệ mỏ đã chọn lọc và trân trọng giới thiệu trên 10 trang phụ trang một số sự kiện nổi bật và kết quả tiêu biểu trong hoạt động khoa học công nghệ của Viện trong năm 2015 thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, xây dựng mỏ mới, xây dựng công trình ngầm và mỏ, chế tạo máy, thiết bị mỏ, công nghệ khai thác lộ thiên, tuyển, chế biến khoáng sản, an toàn mỏ, điện – tự động hóa, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, môi trường mỏ, địa cơ mỏ và kinh tế mỏ...

Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT