Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 7 năm 2016

Ngày 6/7/2016, Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ giới hóa khai thác, đào lò giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã chỉ đạo, ứng dụng KHCN mới, thực hiện CGH khai thác, đào lò là  nhiệm vụ quan trọng cấp bách của Tập đoàn trong thời gian tới. Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 7 giới thiệu trên trang bìa 1 và 4.

Ngày 14/7/2015, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016. Sự kiện này được giới thiệu trên trang bìa 3 của Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 7 năm 2016... 

Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam