Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 5 năm 2017

Công tác chống giữ đường lò trong các mỏ hầm lò đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Ngày 8/5/2017, tại Quảng Ninh, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, Hội nghị về mở rộng áp dụng chống lò bằng vì neo trong các mỏ hầm lò đã điễn ra với sự tham gia của các thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc, giám đốc các mỏ than hầm lò, đại diện Viện KHCN Mỏ - Vinacomin và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin. Sự kiện này được giới thiệu trên bìa 1 và 4 Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 5 năm 2017...

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam