Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 năm 2017

Trên trang bìa 1, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 6 năm 2017 giới thiệu dây chuyền tuyển huyền phù tự sinh trên mặt bằng + 21, Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, công trình do Viện tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ. Trên trang bìa 3 giới thiệu dây chuyền sản xuất bột manhêtít trong tuyển quặng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và trên trang bìa 4 giới thiệu một số thiết bị mỏ do Viện nghiên cứu, thiết kế, chế tạo...

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam