Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 năm 2017

Trên trang bìa 1, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 6 năm 2017 giới thiệu dây chuyền tuyển huyền phù tự sinh trên mặt bằng + 21, Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, công trình do Viện tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ. Trên trang bìa 3 giới thiệu dây chuyền sản xuất bột manhêtít trong tuyển quặng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và trên trang bìa 4 giới thiệu một số thiết bị mỏ do Viện nghiên cứu, thiết kế, chế tạo...

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động