Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 7 năm 2017

Trên trang bìa 1, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 7 năm 2017 giới thiệu Hội nghị triển khai chương trình đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn TKV. Trên trang bìa 3 và 4 giới thiệu Hội nghị sơ kết công tác quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2017 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và các đơn vị thành viên của Viện.

Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, an toàn mỏ, tuyển chế biến than – khoáng sản, cơ điện – tự động hóa và môi trường mỏ...

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam