Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 năm 2018

Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 năm 2018

Năm 2018, một năm vượt qua nhiều khó khăn thách thức để tiếp tục phát triển của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Trong số 6 năm 2018 (số cuối năm), cùng với những bài viết về các hoạt động nghiên cứu triển khai KHCN trong năm qua, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 đã chọn lọc và trân trọng đăng tải  trên 6 trang phụ trang giới thiệu một số kết quả tiêu biểu trong hoạt động khoa học công nghệ của Viện năm 2018...

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam