Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năm 2019

Trong số 1 năm 2019 (số đầu năm), cùng với những bài viết về các hoạt động nghiên cứu triển khai KHCN, Thông tin khoa học công nghệ mỏ trân trọng  giới thiệu đến bạn đọc bài viết giới thiệu về Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ nhân dịp 20 năm thành lập Công ty.

Trên bìa 1, giới thiệu hình ảnh Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV, ông Lê Minh Chuẩn tại Hội nghị Tổng kết Công tác kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò giai đoạn 2014 - 2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2023. Bìa 3, giới thiệu về Hội nghị Tổng kết Công tác kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò giai đoạn 2014 - 2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2023; Giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh than của Tập đoàn TKV những ngày đầu năm 2019. . Trên trang bìa 4 giới thiệu về Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ 20 năm xây dựng và phát triển.

Xem chi tiết tại đây:
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam