Hội nghị công tác kế toán - thống kê, tài chính năm 2013, phương hướng thực hiện năm 2014

Ngày 19/12/2013, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã diễn ra Hội nghị công tác kế toán năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Ngày 19/12/2013, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã diễn ra Hội nghị công tác kế toán năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

 TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2013, công tác kế toán - thống kê, tài chính đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn Viện. Điểm nhấn trong năm 2013, đơn vị Kế toán Viện và các đơn vị thành viên đã thực hiện báo cáo tài chính năm 2012 với đoàn kiểm toán Nhà nước. Qua biên bản kết luận của đoàn kiểm toán Nhà nước cũng đã khẳng định công tác kế toán - thống kê, tài chính của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã luôn tuân thủ theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

Với mục đích ngày càng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kế toán - thống kê, tài chính, tại hội nghị, kế toán của toàn Viện đã được hướng dẫn công tác lập báo cáo tài chính của năm 2013, cập nhật các chế độ chính sách mới lien quan đến công tác kế toán - thống kê, tài chính, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng chỉ đạo cán bộ thực hiện công tác kế toán của Viện phải thường xuyên cập nhập các văn bản chính sách liên quan đến công tác kế toán của Nhà nước, Tập đoàn và của Viện, quá trình thực hiện công tác tài chính kế toán phải rõ ràng minh bạch. Đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình còn phải làm tốt tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Viện để có những điều chỉnh phù hợp và đầu tư đúng hướng.

 Từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2013, đơn vị kế toán của Viện tiếp tục đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm thực hiện tốt công tác kế toán - thong kê, tài chính trong năm 2014./.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch