Lễ bàn giao công tác quản lý điều hành Trung tâm VLNCN về Tổng Cty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacom

Ngày 1/7/2014, tại Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin đã tiến hành tổ chức lễ bàn giao Công tác quản lý điều hành Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp về trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin.

Ngày 1/7/2014, tại Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin đã tiến hành tổ chức lễ bàn giao Công tác quản lý điều hành Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp về trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin.

Tham dự lễ bàn giao, về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó trưởng Ban Khoáng sản Hoá chất, ông Trương Phúc Long, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và các chuyên viên Ban Khoáng sản Hoá chất, Ban Lao động - Tiền lương. Về phía Tổng Công ty Công nghiệp hoá chất Mỏ - Vinacomin có ông Vũ Văn Hà, Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Văn Sáng, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, ông Đỗ Công Ân, thành viên HĐTV, ông Đào Cẩm Chương, Phó Tổng Giám đốc, cùng cán bộ các phòng ban liên quan. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng, ông Trương Đức Dư, Phó Viện trưởng, cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ liện quan, Ban giám đốc Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp cùng cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 1998, trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và được điều chuyển về trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin từ tháng 01/2008. Với chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phối chế, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Kiểm định chất lượng vật liệu nổ sản xuất trong nước và kiểm định chất lượng vật liệu nổ, nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ từ các nguồn nhập khẩu. Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trung tâm đã có trụ sở làm việc khang trang, khu thử nghiệm VLNCN tại Khe Ươm, Đông Triều, được đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại. Các phòng thí nghiệm của Trung tâm được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận có phòng thí nghiệm hoá học hoạt động phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức kỹ thuật về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu là nguyên vật liệu và vật liệu nổ công nghiệp; Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận Trung tâm có đủ các điều kiện hoạt động đánh giá sự phù hợp lĩnh vực hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, hàng năm, Trung tâm thực hiện hàng ngàn lượt phép thử nguyên liệu, vật liệu nổ sản xuất trong nước và nhập khẩu nước ngoài. Đến nay, Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp đã từng bước khẳng định uy tín trong công tác kiểm định chất lượng hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp.
Để nâng cao chất lượng thuốc nổ sản xuất trong nước, chất lượng dịch vụ kiểm định hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu chế tạo các sản phẩm hoá chất mới, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đã ra Quyết định số 1132/QĐ-TKV ngày 5/6/2014 về việc điều chuyển nguyên trạng Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp, đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, về trực thuộc về Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin.
Tại lễ bàn giao, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng trao đổi, thống nhất các nội dung và nguyên tắc bàn giao và tiến hành ký kết biên bản bàn giao làm cơ sở pháp lý cho Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp hoạt động từ ngày 1/7/2014.


 Cũng trong buổi lễ, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kinh tế, vốn, tài sản để tiến hành bàn giao chính thức trước ngày 15/8/2014

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam