Phổ biến pháp luật về biển, đảo

Thực hiện công văn số 4089 /TKV - PC, ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014". Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, viên chức, người lao động trong Tập đoàn; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trang thông tin điện tử: www.http://imsat.vn đăng tải một số tài liệu pháp lý hiện hành có liên quan:1. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982;2. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông;3. Luật biển Việt Nam;4. Luật Biên giới quốc gia; 5. Luật an ninh quốc gia;6. Luật hàng hải Việt Nam.Xin mời các CBVC của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và bạn đọc truy cập tài liệu. 

Thực hiện công văn số 4089 /TKV - PC, ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014". Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, viên chức, người lao động trong Tập đoàn; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trang thông tin điện tử: www.http://imsat.vn đăng tải một số tài liệu pháp lý hiện hành có liên quan:
1. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982;
2. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông;
3. Luật biển Việt Nam;
4. Luật Biên giới quốc gia;
5. Luật an ninh quốc gia;
6. Luật hàng hải Việt Nam.
Xin mời các CBVC của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và bạn đọc truy cập tài liệu.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 nă