Lễ bàn giao vốn và tài sản Trung tâm VLNCN về Tổng Cty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin

Ngày 18/8/2014, tại Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin đã tiến hành ký biên bản bàn giao vốn và tài sản Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp về trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin.

Ngày 18/8/2014, tại Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin đã tiến hành ký biên bản bàn giao vốn và tài sản Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp về trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin.

Tham dự lễ bàn giao, về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc và lãnh đạo các ban liên quan. Về phía Tổng Công ty Công nghiệp hoá chất Mỏ - Vinacomin có ông Vũ Văn Hà, Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Văn Sáng, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, cùng cán bộ các phòng ban liên quan. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng và cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan, Ban giám đốc Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp cùng cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.
tiến hành tổ chức lễ bàn giao Công tác quản lý điều hành Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp về trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - Vinacomin; Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp về trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hoá chất Mỏ - Vinacomin.
Như tin đã đưa, ngày 1/7/2014, hai bên đã hoàn thành thủ tục bàn giao Công tác quản lý điều hành Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp, tiếp đó, ngày 5/8/2014, đã bàn giao tổ chức Công đoàn. Ngày hôm nay, hai bên ký biên bản bàn giao vốn và tài sản của Trung tâm Vật liệu nổ Công nghiệp.
Theo biên bản bàn giao:
- Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin bàn giao nguyên trạng tài sản và nguồn vốn hoạt động là hơn 32 tỷ đồng của Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp sang Tổng Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ - Vinacomin;
- Công tác bàn giao về mặt hiện vật tài sản theo biên bản;
- Đối với công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh toán, thanh lý các hợp đồng nghiên cứu triển khai đã ký với cơ quan cấp trên.
- Đối với trụ sở làm việc tại phường Quang Trung - TP Uông Bí, do Tổng Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ không có nhu cầu sử dụng trong khi đó Viện Khoa học Công nghệ Mỏ vẫn có nhu cầu tiếp tục được sử dụng. Hai bên đã thống nhất đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam xem xét để Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc này.
Kết quả cuộc họp làm cơ sở để hai bên tiếp tục hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác bàn giao./.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động