Hội nghị “Tập huấn công tác quản lý khoa học và công nghệ ngành Công Thương năm 2014”

Ngày 26/8/2014, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị "Tập huấn công tác quản lý khoa học và công nghệ ngành Công Thương năm 2014".

Ngày 26/8/2014, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị "Tập huấn công tác quản lý khoa học và công nghệ ngành Công Thương năm 2014".

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Hiệp, Vụ trưởng, ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa họcvà Công nghệ, Bộ Công Thương, lãnh đạo, chuyên viên của 24 Viện nghiên cứu trực thuộc ngành và Bộ Công Thương. Đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin có ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng cùng cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ đọc báo cáo sơ kết công tác khoa học và công nghệ ngành Công Thương 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014. Năm 2014, tổng kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Công Thương là 304,429 tỷ đồng, trong đó, chi nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước 157,390 tỷ đồng; các nhiệm vụ cấp Bộ 147,039 tỷ đồng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm cho thấy, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, các đơn vị đã phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ khẩn trương hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ, ký kết các hợp đồng khoa học và công nghệ, tổng hợp dự toán để trình Bộ Tài chính thẩm định và giao dự toán; nhờ đó, các đơn vị có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2014. Kết quả kiểm tra giữa kì tại các đơn vị, cho thấy hầu hết các đơn vị đã cố gắng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, bám sát nội dung và tiến độ được giao và ký kết trong hợp đồng. Một số kết quả thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia từ năm 2013 như các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; các chương trình, đề án được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì như đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, đề án phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020; đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020; đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; đề án đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp hoá dược đến năm 2020; chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020; chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014: Tiếp tục kiểm tra giữa kỳ, đôn đốc, nhắc nhở và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí để hỗ trợ các đơn vị thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp Quốc gia đã giao trong năm 2014 và các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2013; tổ chức các hội đồng KH&CN để đánh giá, nghiệm thu và đôn đốc các đơn vị hoàn thiện báo cáo, nộp lưu trữ và hoàn thành thủ tục thanh, quyết toán tài chính theo quy định; hoàn thành công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt; hoàn thành việc xem xét, rà soát các nhiệm vụ kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015 sau khi có thông báo kinh phí từ Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giao nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 vào tháng 12/2014.; triển khai kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.
Tiếp theo chương trình, Hội nghị đã nghe nội dung và các văn bản liên quan đến Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương đến năm 2020.
Hội nghị là diễn đàn để các đơn vị nghiên cứu và cơ quan quản lý (Vụ Khoa học Công nghệ) tham gia thảo luận trao đổi kinh nghiệm về quản lý khoa học, phổ biến cập nhật các văn bản mới của nhà nước về khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu của Bộ Công Thương./.

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động