Đại hội Cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Ngày 9/9/2014, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

Ngày 9/9/2014, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

 Tham dự, về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp, bà Hoàng Thu Thuỷ, Trưởng phòng TCCB và các chuyên viên thuộc các phòng, ban liên quan. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin có TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng, các ông, bà trong Ban cổ phần hoá Công ty và 36 cổ đông đại diện cho 33200 cổ phần tham dự Đại hội.

 Như tin đã đưa thực hiện Quyết định số 1279/QQĐ-TKV ngày 24/6/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ thành Công ty cổ phần và Quyết định số 280/QĐ-VKHCNM ngày 29/8/2014 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin về việc giao nhiệm vụ thực hiện quyền cổ đông và chủ toạ Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, ngày hôm nay, Viện tiến hành Đại hội Cổ động lần thứ nhất làm cơ sở để Công ty ổn định tổ chức và hoạt động theo mô hình mới.

 Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Teo, Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo kết quả quá trình thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ thành Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ; phương án phân phối lợi nhuận 3 năm (2014-2016) và phương án bố trí sắp xếp lại tổ chức sản xuất khi Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

 Tiếp đó, Hội nghị đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử của các thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kết quả bổ phiếu đã xác định thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) gồm 5 thành viên:

- Ông Hoàng Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng.
- Ông Nguyễn Hữu Teo, Giám đốc Công ty.
- Ông Doãn Đức Duẩn, thành viên
- Ông Vũ Thái Nam, thành viên.
- Ông Nguyễn Thành Nam, thành viên.
Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ly, Trưởng ban.
- Bà Lê Ngọc Bé, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, thành viên.


Phát biểu và chỉ đạo Đại hôi, ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Tập đoàn đã biểu dương những kếtt quả Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Công ty TNHH MTV Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã đạt được trong việc cổ phần hoá Công ty từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành. Trong thời gian tới, Công ty cần mở rộng hơn nữa phạm vi và loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt kết quả cao hơn./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 nă