Ban chấp hành đảng ủy Viện KHCN Mỏ họp kiểm điểm công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016

Ngày 11/4/2016, Ban chấp hành Đảng ủy Viện KHCN Mỏ đã họp kiểm điểm công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016.

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong BCH Đảng uỷ Viện, đồng chí Trần Tú Ba, Bí thư Đảng uỷ Viện, Viện trưởng chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã tập trung vào một số vấn đề chính như kiểm điểm công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016, Công tác phát triển Đảng, …

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Vân Anh, Thường Trực Đảng Uỷ đã trình bày báo cáo công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016. Theo đó, trong Quý I, Đảng Bộ Viện đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng uỷ Viện đã chỉ đạo các chi bộ triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ Viện, Đảng bộ các cấp tới các đảng viên trong toàn Đảng bộ, coi trọng công tác phát triển Đảng.

Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo, các đồng chí trong BCH Đảng ủy Viện đã trao đổi, phân tích về những khó khăn và thuận lợi trong  quý I, đề ra kế hoạch hoạt động cho quý II và những quý tiếp theo của năm 2016. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng công tác Đảng gắn liền với hoạt động chuyên môn, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên trong các chi bộ đảng,… 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT