Chi Bộ nghiệp vụ 3 tổ chức Đại hội cho bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 4/10/2017, Chi Bộ nghiệp vụ 3 đã tổ chức Đại hội cho bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 
 
 
Tham dự đại hội gồm toàn thể các Đảng viên trong chi bộ, cùng tham dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Hoàng Minh Hùng - ủy viên BCH đảng uỷ Viện.
 
 Chi bộ nghiệp vụ 3 có 18 đồng chí đảng viện thuộc các phòng nghiệp vụ chủ chốt của Viện bao gồm: phòng Kế toán, Kế hoạch và phòng Tư vấn xây dựng và quản lý đầu tư. Trong nghiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên, quần chúng trong các phòng quản lý nghiệp vụ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt công tác quản lý và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, tham mưu tư vấn cho ban lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành, soan thảo quy chế. Trong từng bộ phận của chi bộ luôn đổi mới tác phong làm việc, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ trong Đảng, gương mẫu đi đầu trong các các phong trào thi đua.
 
 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ nghiệp vụ 3, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các mặt nghiệp vụ theo đúng chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Chi bộ đã cụ thể hóa bằng chương trình, hành động và các văn bản chỉ đạo gắn sát với thực tế hoạt động và đặc điểm tình hình của chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đối với công tác quản lý kế hoạch, công tác kế toán tài chính, công tác tư vấn xây dựng và quản lý đầu tư. Đối với công tác Đảng, Chi bộ luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, 2 đồng chí trong Chi bộ được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đưa cấp Bộ công thương, 02 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ Công thương, 9 lượt đảng viên được khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bồi dưỡng kết nạp 3 đảng viên mới đứng trong hàng ngũ của Đảng… Hàng năm, Chi bộ nghiệp vụ 3, đều đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Đại hội tập trung đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn yếu để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm ký 2017-220.

 
Tiếp đó, Đại hội đã nghe các tham luận, trong đó, tập trung vào những vấn đề thực tiễn gắn kết giữa công tác đảng và công tác chuyên môn như đổi mới công tác khoán, quản trị chi phí, đổi mới sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, sự gắn kết giữa sự phát triển của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo hoàn thành công tác chuyên môn. 
 
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện đã biểu dương những kết quả Chi bộ nghiệp vụ 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được,  phối hợp với các phòng chuyên môn trong Viện hoàn thiện các quy chế về quản trị chi phí, hoàn thành tốt các hoạt động chuyên môn được giao, luôn giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 
 

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó, 3 đồng chí: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thị Hồng Ly, Nguyễn Quốc Khánh.

 
 
  
Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT