Hội nghị sơ kết công tác quí III và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2017

Ngày 12/10/2017, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quí III và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2017.

 
 
 

Tham dự hội nghị bao gồm toàn thể ban Lãnh đạo Viện, ban Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Trung tâm An toàn mỏ, trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện. Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba chủ trì Hội nghị.

 

Cùng tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Vũ Thành Lâm, thành viên HĐTV, ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc, ông Kiều Kim Trúc, Phó Ban KCL, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.


Ông Hoàng Minh Hùng, Trợ lý Viện trưởng báo cáo tại Hội nghị 

Hội nghị đã nghe báo cáo phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán, ... các lĩnh vực hoạt động của Viện trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017. Trong công các điều hành, các phòng ban, đơn vị, ban lãnh đạo Viện đã chỉ đạo triệt để tiết kiệm, thực hiện các biện pháp phù hợp để tiết giảm chi phí, tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triến khai ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ nghiên cứu các nhiệm vụ đề tài, dịch vụ khoa học kỹ thuật. Trong 9 tháng đầu doanh thu toàn Viện đạt 95,504 tỷ đồng đạt 42% KH Tập đoàn giao đầu năm, bằng 53% KH đề nghị điều chỉnh năm, tiền lương bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Cũng trong thời gian qua, Viện tiếp tục được Bộ Công Thương và Tập đoàn giao thực hiện các đề tài mới thông qua tuyển chọn hoặc phê duyệt kế hoạch KHCN của Viện. Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Viện đã tổ chức thực hiện 57 đề tài, trong đó 50 đề tài, dự án các cấp từ năm trước chuyển sang, ký mới 07 đề tài các cấp, đã hoàn thành nghiệm thu các cấp, quyết toán thanh lý 41 đề tài dự án các cấp.


  
Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
 
 
Ông Đào Hồng Quảng, Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

Tiếp đó, theo chương trình của Hội nghị là các ý kiến tham luận của các đơn vị thành viên, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện. Các ý kiến tham luận tập trung vào việc đưa ra những giải pháp hoàn cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các công trình đề tài đang thực hiện trong quí IV, đảm bảo hoàn thành doanh thu các đơn vị, các phòng chuyên môn đăng ký.

 
 
 Ông Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV Tập đoàn chỉ đạo Hội nghị
 
 
 

 Ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

 
Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ông Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV, Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc đã nêu một số định hướng cụ thể cho Viện trong quý IV và năm 2017. Theo đó, Viện cần xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể về công tác tài chính, bám sát kế hoạch của Tập đoàn để đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ và mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành và có kế hoạch cụ thể trong năm 2018, nâng cao chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ, đề tài trong năm 2017, tập trung lấy mẫu và vận hành phòng thí nghiệm than tự cháy, đưa ra các giải pháp khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng các công trình, dự án môi trường, hầm lò, lộ thiên, khoáng sản,...
 

Tổng kết Hội nghị, Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba đã tổng hợp và biểu dương những thành tích mà tập thể Viện đã đạt được, chỉ đạo rút kinh nghiệm những mặt thực hiện chưa tốt trong thời gian qua, phấn đấu trong quý IV doanh thu: 74,416 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt: 10,5 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời tổng hợp xác định nhiệm vụ và định hướng cụ thể như: 1) Triển khai thực hiện đề tài các cấp đã ký theo đảm bảo tiến độ, hoàn thành thủ tục để ký hợp đồng thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm đề tài/dự án thuộc kế hoạch KHCN năm 2017, 2018 của NN, Bộ CT và Tập đoàn. Tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính thực tiễn, giải quyết các nhu cầu cấp bách của sản xuất. 2) Chỉ đạo thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai như: Tư vấn thiết kế xây dựng mỏ hầm lò Núi Béo, mỏ Khe Chàm II-IV; dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai, các dự án về đào chống lò neo, dự án chế tạo dàn mềm, chèn lò, khai thác vỉa dày dốc đứng, tự động hóa hầm bơm, đèn Led, nhà máy STT Khe Chàm..v..v..Công tác an toàn mỏ như: Xác định độ chứa khí, thoát khí, bảo trì thiết bị quan trắc, phân tích mẫu khí, đánh giá khả năng tự cháy của than tại Công ty than Hà Lầm...; Công tác sản xuất và tiêu thụ Manhêtít, chất dẻo chống lò, thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện..v.v.. 3) Khẩn trương nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng với chủ đầu tư, các đơn vị sản xuất thuộc các lĩnh vực: Hầm lò, Tư vấn đầu tư, Lộ thiên, Địa Cơ Mỏ, Môi trường, Sử dụng Năng lượng, Xây dựng mỏ, CNTS, TKLK, KTDA, Đào tạo & Phát triển Dự án; 4) Xây dựng kế hoạch, các chương trình làm việc với các đơn vị trong TKV để chuẩn bị, ký kết các hợp đồng triển khai thực hiện trong quý IV và kế hoạch năm 2018 cho các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, Xây dựng mỏ, Hầm lò, Lộ thiên, Sàng tuyển than, tuyển chế biến khoáng, Địa cơ mỏ, Môi trường mỏ, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Máy thiết bị mỏ, Tự động hoá các hệ thống khai thác sàng tuyển chế biến than khóang sản và các dịch vụ khác..v.v..; 5) Ban hành các quy chế mới về tiền lương, tài chính, quản lý kế hoạch và quản trị chi phí, vật tư, khoán cho nhà ăn, tổ bảo vệ..v..v..; 6) Các đơn vị cần rà soát công tác lưu trữ tại các đơn vị, thực hiện đảm bảo theo đúng ISO 9001:2008 của Viện; 7) Chuẩn bị tốt chương trình, kế hoạch gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện vào ngày 24/10/2017.

Để đạt được những mục tiêu trên, Viện đã đề ra một số giải pháp thực hiện như sau: 1) Các phòng ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ khẩn trương rà soát, tổ chức nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành trong quý IV/2017 để đảm bảo doanh thu cả năm 2017 và chuẩn bị thị trường cho năm 2018; 2) Tăng cường quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sản xuất Than, Khoáng sản để nắm bắt nhu cầu thị trường khoa học công nghệ, dịch vụ kĩ thuật. Tiếp tục nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện sản xuất của các đơn vị; 3) Tiếp tục kiểm tra, rà soát các đề tài và Hợp đồng đảm bảo theo đúng tiến độ, chất lượng hợp đồng đã ký kết. Tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế triển khai công tác nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực khai thác, sản xuất điện, xi măng, hoá chất, môi trường và chế biến than khoáng sản; 4) Tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí. Xây dựng và ban hành quy chế khoán và quản trị chi phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý KHCN, quản lý tài chính của Viện./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT