Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần 3” năm 2017

Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST), Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần 3” năm 2017.

 
 

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo tăng cường hiệu quả liên kết nghiên cứu, đầu tư doanh nghiệp  nhằm đổi mới công nghệ nhằm gắn kết nhu cầu thị trường với doanh nghiệp, tăng cường liên kết với các chuyên gia giỏi trong nước và quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững theo tinh thần tự chủ tự chịu trách nhiệm; doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các chuyên gia khoa học công nghệ về đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng công nghệ mới và doing nghiệp liên kết với nhau theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt nam; Bộ Khoa học công nghệ thong qua First xây dựng và thí điểm một số cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt động nói trên.

Dự án FIRST ưu tiên tài trợ đối với các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học và nông nghiệp; vật liệu mới; cơ khí và tự động hóa; các hàng hóa công ích như trắc địa, bản đồ, đo lường, khí tượng, thủy văn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ;...

Tại Hội thảo, đại điện Dự án FIRST đã giới thiệu tổng quan về Dự án và ba khoản tài trợ chính: Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài, bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động về KHCN và đổi mới sáng tạo. Mục đích nhằm hỗ trợ các tổ chức KHCN, trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp trong nước tiếp cận, nắm bắt, tiếp thu, làm chủ tri thức mới, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tăng cường kết nối, hợp tác trong hoạt động đổi mới sáng tạo với quốc tế (hợp phần 1a); Khoản tài trợ cho các tổ chức KHCN công lập. Mục đích nhằm hỗ trợ các tổ chức này thực hiện tự chủ và phát triển bền vững về tài chính thông qua đề xuất dự án có chiến lược phát triển dài hạn về KHCN và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý tổ chức (hợp phần 2a); Khoản tài trợ cho nhóm hợp tác về KHCN và đổi mới sáng tạo. Khoản tài trợ này hỗ trợ các nhóm hợp tác thực hiện đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu về KHCN, các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học (hợp phần 2b2).

Theo đó, kinh phí tài trợ cho các hợp phần như sau: Hợp phần 1a sẽ tài trợ 100% kinh phí thực hiện với số tiền tối đa là 200.000 USD; Hợp phần 2a là 4 triệu USD; Hợp phần 2b2 không vượt quá 50% tổng kinh phí thực hiện dự án với mức trần tối đa là 3 triệu USD.

Trong đợt kêu gọi lần thứ 3 này, Dự án FIRST triển khai theo một quy trình tối ưu, bám sát các quy định trong nước và tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chí đánh giá được hướng dẫn rõ ràng với mong muốn tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận Dự án FIRST. Ngoài hình thức nộp trực tiếp đến trụ sở Ban Quản lý Dự án, các cá nhân, đơn vị tham gia có thể nộp trực tuyến hết sức nhanh chóng, tiện lợi sau khi đăng nhập vào địa chỉ www.first-most.vn và tạo một tài khoản để giao dịch.

Thời hạn nộp hồ sơ được quy định trước ngày 15/12/2017 (đối với khoản tài trợ thuộc hợp phần 1.a); trước ngày 30/11/2017 đối với khoản tài trợ thuộc hợp phần 2a và khoản tài trợ thuộc hợp phần 2b2).

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT