Trung tâm An toàn mỏ: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018

Ngày 21/12/2017, Trung tâm An toàn mỏ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018.

Tham dự hội nghị bao gồm Giám đốc Phùng Quốc Huy, Phó Giám đốc, Lê Trung Tuyến, cùng toàn thể CBVC của Trung tâm.

Cùng tham dự Hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có đại diện lãnh đạo một số Ban, ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn, ông Phạm Ngọc Lược, Phó Trưởng Ban KCM, Phùng Tuấn Hoàng, Chuyên viên Ban Cơ điện – Vận tải.

Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng, ông Đào Hồng Quảng, Phó Viện trưởng, cùng một số trưởng, phó phòng nghiệp vụ, quản lý của Viện.

 

 Mở đầu là chương trình văn nghệ chào mừng, do các diễn viên, ca sỹ là cán bộ viên chức của Trung tâm thực hiện.

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị đã nghe ông Phùng Quốc Huy báo cáo tổng kết công tác năm 2017, ông Bùi Việt Hưng bày Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ông Trần Việt Hùng, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Trần Đình Mậu Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Tiếp đó là các báo cáo tham luận của một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Phòng Nghiên cứu Môi trường, An toàn mỏ, Phòng Phát triển các hệ thống quan trắc, …

 

Phó Giám đốc Lê Trung Tuyến đọc diễn văn khai mạc Hội nghị 
 
Giám đốc Trung tâm, TS. Phùng Quốc Huy trình bày báo cáo tổng kết 

 

Chủ tịch Công đoàn Bùi Việt Hưng trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 

 

 Trưởng phòng Kế toán Trần Việt Hùng, báo cáo tài chính công khai

 

Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Trần Đình Mậu 

 
 
Trưởng phòng Môi trường An toàn mỏ, ThS. Nguyễn Tuấn Anh trình bày tham luận

 

Trưởng phòng Phát triển các hệ thống quan trắc, ThS. Đặng Việt Cường trình bày tham luận

Theo Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, năm 2017, trong điều kiện khó khăn chung của Tập đoàn, song, với sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, Tập đoàn, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, các đơn vị sản xuất, đối tác, bạn hàng, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực của toàn thể CBVC, Trung tâm đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, với doanh thu trên 45 tỷ đồng, vượt trên 22% kế hoạch, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người, tháng.

1) Tiếp tục thực hiện 4 đề tài KHCN các cấp, trong đó 2 đề tài cấp Bộ Công Thương: “Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ thẩm thấu khí mêtan phù hợp với điều kiện mỏ than Việt Nam” và đề tài: “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ hầm lò, QCVN 01:2011/BCT và đề xuất các giải pháp quản lý trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò”; 02 đề tài cấp Tập đoàn: “Nghiên cứu, xây dựng trạm kiểm định đường đặc tính của quạt gió cục bộ và sức cản các loại ống gió”và đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT”; 2) Đã giám sát lấy mẫu và phân tích gần 10 ngàn mẫu than, gần 2,5 ngàn mẫu khí lỗ khoan, trên 900 mẫu khí mỏ để phân tích xác định độ chứa khí, độ thoát khí tương đối, làm cơ sở để phân loại mỏ theo mức độ nguy hiểm về khí mêtan cho các mỏ than hầm lò; kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho gần 15 ngàn thiết bị, mẫu vật liệu,; kiểm định 8 máy cứu sinh, 86 máy thở, 2,5 ngàn bình tự cứu; 3) Thực hiện bảo trì 30/30 hệ thống kiểm soát khí mỏ, với tổng số 1300 đầu đo các loại, sửa chữa 192 đầu đo; 4) Xử lý sự cố xuất khí CO tại vỉa 10 TBII Công ty than Mạo Khê và vỉa 7, vỉa 10 Công ty CP than Hà Lầm; Thực hiện khảo sát khoan lấy mẫu và đánh giá mức độ tự cháy của than vỉa 24 dự án khai thác hầm lò từ mức +30/LV khu Tràng Lương – mỏ Hồng Thái; Thực hiện theo TB số 75 của TKV: Trung tâm đã xây dựng “Quy trình lấy mẫu than, xác định mức độ tự cháy tại các mỏ hầm lò” trình TKV phê duyệt, trên cơ sở đó, triển khai lấy mẫu than tại các mỏ đã xảy ra tự cháy và các mỏ có nguy hiểm về khí mê tan; 5) Triển khai đào tạo an toàn, trình diễn cháy nổ khí mêtan, nổ bụi than cho Quang Hanh, đào tạo vận hành hệ thống quan trắc cho Công ty than Hòn Gai và Công ty than Núi Béo bên cạnh đó, còn thực hiện đào tạo an toàn cho 44 lớp với tổng số 1871 học sinh trường Cao đẳng nghề TKV và 23 lớp đào tạo về kỹ năng điều hành sản xuất, kỹ năng nhận biết, xử lý nguy cơ và thoát hiểm cho các quản đốc, phó quản đốc, với tổng số 1192 học viên; 6) Khảo sát, kiểm toán mạng thông gió cho Thống Nhất; 7) Kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho 16.700 thiết bị, mẫu vật liệu các loại, 32 máy thở, 01 máy cứu sinh, 4863 bình tự cứu; 8) đã bước đầu triển khai các hoạt động thử nghiệm, kiểm định VLN CN, 08 lượt thử nghiệm thuốc nổ NTLT2 và 20 đợt thử nghiệm kíp nổ cho Tổng Công ty Hóa Chất Mỏ.

Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Trung tâm đã xác định: 1) Đối với các loại hình công việc đã có sự hoạt động ổn định trong nhiều năm qua như: phân tích, xác định độ chứa khí, thoát khí; kiểm định thiết bị điện phòng nổ; bảo trì, sửa chữa hệ thống quan trắc khí mỏ, ... sẽ tiếp tục được cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; 2) Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kiểm toán mạng gió và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông gió mỏ vì thông gió mỏ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khí và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân; 3) Duy trì và phát triển phòng thí nghiệm than tự cháy. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về than tự cháy cho các mỏ hầm lò và xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng thí nghiệm than tự cháy năm 2018 và các năm tiếp theo; 4)Tiếp tục tư vấn, triển khai công tác đánh giá và quản lý rủi ro tại một số mỏ than hầm lò theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT; 5) Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa khu thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp Khe Ươm vào hoạt động chính thức; 6) Tiếp tục phối hợp với Phòng Đào tạo và phát triển dự án triển khai công tác đào tạo an toàn, đào tạo về kỹ năng đánh giá rủi ro cho các cán bộ chỉ huy sản xuất của các mỏ và đào tạo cho học sinh trường Cao đẳng TKV; 7) Tiếp tục duy trì hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 17025 và hệ thống phòng thí nghiệm VILAS-170; 8) Tham gia tích cực và hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu các cấp và các nhiệm vụ chuyên môn khác mà Viện và Tập đoàn giao; 9) Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, đặc biệt hoàn thiện các quy định, quy chế phối hợp làm việc giữa các bộ phận, phòng ban trong đơn vị; 10) Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức của Trung tâm, đảm bảo thu nhập tiền lương ổn định và đạt được các chỉ tiêu hoạt động SXKD trong năm 2018 dự kiến: Tổng doanh thu: 37 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 10 triệu đ/người/tháng

Tiếp theo chương trình, Hội nghị đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm các cán bộ lãnh đạo Trung tâm, kết quả, toàn bộ Ban lãnh đạo đều nhận được số phiếu tín nhiệm trên 90%, trong đó, số phiếu tín nhiệm cao đều trên 65%.

 

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn, TKV  

 

Ông Phạm Ngọc Lược, Phó trưởng Ban KCM, TKV

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn và ông Phạm Ngọc Lược, Phó Trưởng Ban KCM đều chúc mừng những thành tích của Trung tâm trong năm qua. Điểm lại tình hình an toàn của các đơn vị trong Tập đoàn, cho thấy, trong năm qua, vẫn còn nhiều vụ tai nạn lao động, với diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hiện tượng cháy nội sinh ở Mạo Khê, Hà Lầm, chứng tỏ việc cảnh báo sớm về cháy nội sinh chưa kịp thời. Đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm, đại diện lãnh đạo các ban của Tập đoàn đề nghị, với vai trò là chốt chặn về đảm bảo an toàn của TKV, trong năm tới, Trung tâm an toàn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, bao gồm nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống quan trắc khí mỏ, kiểm định thiết bị phòng nổ, vật liệu nổ, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo an toàn đang thực hiện, đồng thời triển khai tốt chương trình đào tạo án toàn, đánh giá rủi ro cho cán bộ chỉ huy sản xuất.., Bên cạnh đó, Trung tâm cần nghiên cứu, tiếp cận việc đảm bảo an toàn bục nước, tự động hóa vận hành các trạm quạt thông gió chính, tiếp tục đào tạo, nâng cao kỹ năng thí nghiệm về than tự cháy và đẩy mạnh vận hành phòng thí nghiệm than tự cháy… Bên cạnh đó, cần tổ chức triển khai thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp khẩn trương hơn, đảm bảo tiến độ. 

 

Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, ông Trần Tú Ba phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tú Ba, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã biểu dương tinh thần làm việc của Trung tâm, ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đạt được trong tất cả các mặt hoạt động trong thời gian qua, nhất là việc tích cực phối hợp với Mạo Khê, Hà Lầm trong việc xử lý hiện tượng than tự cháy, … Về nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các Ban của TKV, Viện trưởng nhấn mạnh, trong năm qua, Viện đã tiếp cận trong việc giải quyết hiểm họa an toàn bục nước, thời gian tới, Trung tâm An toàn cần từng bước tiếp cận để đảm đương nhiệm vụ này.

 

Đồng chí Quách Thị Tâm, thông qua danh sách đại biểu dự Hội nghị Tổng kết Viện   

 

Ông Cao Văn Long công bố Quyết định khen thưởng 

Phần cuối chương trình của Hội nghị là công bố danh sách đại biểu đi dự Hội nghị Tổng kết Viện, công bố kết quả bình xét thi đua, khen thưởng. Theo đó, có 6 tập thể và nhiều các nhân được vinh danh danh hiệu tập thể, xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, nhiều công trình được nhận phần thưởng.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng vào một năm mới thành công của Trung tâm./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 nă