Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018

Ngày 18/4/2018, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018. 

 

Tham dự hội nghị có  Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Trung tâm An toàn mỏ), trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện. Tham gia hội nghị đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam có ông Kiều Kim Trúc, ông Nguyễn Văn Tráng Ban KCL. 

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng báo cáo tại Hội nghị 

Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng đã báo cáo công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2018. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán, ... của Viện trong quý I/2018. Theo đó, giá trị thực hiện ước hơn 45 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch; tiền lương bình quân 10,2 triệu đồng/người/tháng.  Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Viện đang tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nghệ cấp Nhà nước, Bộ và Tập đoàn năm trước chuyển sang, trong quý I/2018 là 31 đề tài, bao gồm: 04 đề tài, dự án cấp Nhà nước; 07 đề tài cấp bộ, 20 đề tài cấp Tập đoàn.

 

Ông Nhữ Việt Tuấn, Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe một số ý kiến phát biểu của các đơn vị thành viên Công ty Phát triển công nghệ và thiết bị mỏ và trung tâm an toàn mỏ, các phòng chuyên môn, ý kiến phát biểu của các Phó Viện trưởng.

 

Ông Kiều Kim Trúc, Phó Ban KCL ý kiến tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Kiều Kim Trúc, Phó Ban KCL, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã nêu một số định hướng cụ thể việc thưc hiện các đề tài khoa học công nghệ của Viện trong thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba nhấn mạnh một số nội dung sẽ được Viện thực hiện trong quý II đó là: 1) Các đơn vị, phòng ban trong Viện thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2018 đã đăng ký; 2) Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài, dự án các cấp; 3) Xây dựng quy chế quản lý tài chính, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát tiết kiệm chi phí; 4) Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp./. 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT