Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 3/7/2018, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài: “Nghiên cứu công nghệ vét bùn hợp lý cho các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh”, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT”, đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ngăn chặn bùng nền có hiệu quả tại các đường lò mỏ than Mạo Khê”, đề tài “Nghiên cứu giải pháp cơ giới hóa nạo vét bùn hầm bơm tại Công ty than Quang Hanh”.

 
 

 - Đối với đề tài: “Nghiên cứu công nghệ vét bùn hợp lý cho các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh”.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu tổng quan công tác xử lý bùn trong và ngoài nước; khảo sát, đánh giá tính chất bùn tại một số mỏ than lộ thiên Quảng Ninh; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ vét bùn và các giải pháp kỹ thuật hạn chế bùn chảy xuống đáy mỏ trong mùa mưa; nghiên cứu công nghệ vét bùn sau mỗi mùa mùa mưa lý cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh; Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tối ưu, đề xuất thực hiện phương án xử lý bùn và tính toán cho một mỏ cụ thể.

 
 

Dựa vào kết quả tính toán, tùy theo điều kiện các yếu tố tự nhiên,  đề tài đã lựa chọn các công nghệ phù hợp với các mỏ lộ thiên được đề xuất: Đối với các mỏ Cao Sơn, Đèo Nai, Tây Nam Đá Mài, Núi Béo áp dụng cộng nghệ xử lý bùn bằng máy xúc thủy lực gàu ngược (MXTLGN) trong những năm tới (giai đoạn I), áp dụng công nghệ xử lý bùn bằng máy bơm bùn đặc khi khai trường được mở rộng, khối lượng bùn đất chảy vào đáy mỏ lớn (giai đoạn II), phần bùn hoa (bùn loãng) phía trên, được bơm lên hố chứa, bùn cải tạo từ bãi mìn, phần đất đá lẫn bùn phía dưới xúc trực tiếp bằng MXTLGN; Đối với mỏ Hà Tu, Cọc Sáu áp dụng công nghệ vét bùn bằng máy bơm bùn đặc đối với phần bùn hoa (bùn loãng) phía trên, phần đất đá lẫn bùn phía dưới xúc trực tiếp bằng MXTLGN. 

- Đối với đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT”.

Với mục tiêu đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT, trên cơ sở điều kiện hiện trạng các mỏ và các công trình trong và ngoài nước, đề tài đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn hiện hành phù hợp với điều kiện kỹ thuật, công nghệ, quản lý an toàn hiện tại bao gồm: An toàn trong công tác khoan nổ mìn; an toàn trong công tác đổ thải tại các bãi thải trong moong lộ thiên khi có khai thác hầm lò phía dưới; an toàn về thông số và kỹ thuật an toàn bãi thải; thoát nước bãi thải; an toàn trong công tác thoát nước mỏ; các công trình thoát nước và tháo khô; an toàn trong công tác vận tải phối hợp.

- Đối với đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ngăn chặn bùng nền có hiệu quả tại các đường lò mỏ than Mạo Khê”.

 
 

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay hệ thống các đường lò dọc vỉa than Mạo Khê được đào bán vách hoặc trụ. Các đường lò đã đào chống tương đối hoàn chỉnh, nhưng sau một thời gian sử dụng đã bị bóp méo, biến dạng mất ổn định và bùng nền toàn bộ tuyến không đảm bảo tiết diện cho người và thiết bị qua lại làm việc và công tác thông gió không được đảm bảo dẫn đến đường lò phải hạ nền, chống xén đi, chống xén lại nhiều lần trước yêu cầu thực tế đặt ra, đề tài đã tiến hành nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp sử dụng vì chống thép long máng liên kết lĩnh hoạt, sử dụng dầm ngược với độ cong dầm ngược phụ thuộc vào góc dốc lớp đá trụ kết hợp với các phụ kiện nâng cao tải trọng của vì chống thép linh hoạt khi chữa có thép hình lòng máng cải tiến, tải trọng cao như SVPU.

Để kết cấu chống trong các đường lò dọc vỉa ổn định cần có sự kết hợp giữa neo chất dẻo cốt thép, neo cáp chất dẻo với vì chống thép lòng máng linh hoạt. sự kết hợp giữa chống thụ động – vì chống đỡ SVP với kết cấu chống chủ động, neo dính kết huy động khối đá cùng tham gia mang tải nhằm giảm bớt tải trọng của khối đá nóc lò khi chiều sâu đường lò ngày càng lớn với việc ngăn chặn sự trương nở.

- Đối với đề tài “Nghiên cứu giải pháp cơ giới hóa nạo vét bùn hầm bơm tại Công ty than Quang Hanh”.

 
Hiện nay hầu hết các mỏ hầm lò thuộc TKV trong quá trình khai thác, nước từ các đường lò cuốn theo các vật liệu, bùn, đất bị rửa trôi theo các rãnh thoát nước xuống lò chứa nước, làm giảm không gian chứa nước, trong khi đó công tác nạo vét hầu hết được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Chính vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng giải pháp cơ giới hóa nạo vét bùn cho hầm bơm các mỏ khai thác than hầm lò là việc làm cần thiết. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã áp dụng thử nghiệm giải pháp cơ giới hóa nạo vét bùn lò chứa nước hầm bơm mức -175 khu TT mỏ Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh bằng công nghệ sử dụng bơm bùn bao gồm: 01 bơm chìm lắp di động và 01 bơm ly tâm đa cấp lắp cố định. Kết quả cho thấy, việc nạo vết hầm bơm đã mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.  
 
Kết quả, các đề tài trên đã được Hội đồng khoa học công nghệ Tập đoàn nghiệm thu và đóng góp ý kiến khi đưa sản phẩm của đề tài áp dụng tại các đơn vị sản xuất./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT