Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị sơ kết công tác quý II, 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý III/2018

Ngày 11/7/2018, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý II, 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý III/2018.

 
 
 
Tham dự Hội nghị bao gồm  Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Trung tâm An toàn mỏ), trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện. Cùng tham dự Hội nghị có ông Vũ Thành Lâm, thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 
 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II, 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý III/2018. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán, ... của Viện. Theo đó, giá trị thưc hiện toàn Viện đạt 99,80 tỷ đồng đạt 50% KH năm 2018, bằng 112% cùng kỳ năm 2017. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã hoàn thành nghiệm thu cơ sở 04 đề tài thuộc dự án KHCN cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp Bộ; 8 đề tài cấp Tập đoàn từ các năm trước chuyển sang. Ký mới 08 đề tài cấp Bộ hiện đang tiếp tục tham gia tuyển chọn các đề tài, dự án cấp Nhà nước thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025, các đề tài cấp Bộ năm 2019 và chuẩn bị đề xuất Tập đoàn các đề tài, dự án thực hiện trong kế hoạch KHCN năm 2019. Hiện 01 dự án SXTN cấp Nhà nước đã hoàn thành thủ tục đ xuất; 4 đề tài và 1 dự án sản xuất thử nghiệm khác đang trong quá trình xây dựng hồ sơ tham gia tuyển chọn theo quy định.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Viện trưởng Trần Tú Ba trả lời các đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của một số đơn vị trong Viện.

 
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Thành Lâm, thành viên HĐTV, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã nêu một số định hướng cụ thể của Tập đoàn trong hoạt động khoa học công nghệ và sản xuất kinh danh. Trong đó, nhấn mạnh trong thời gian tới, Viện cần tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu theo chương trình Tập đoàn đã phê duyệt, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí, ban hành cơ chế hoạt động phù hợp, bám sát thị trường, mở rộng các lĩnh vực hoạt động theo chương trình "ba hóa" (cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa) của Tập đoàn,...

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba đã đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch quý III và cả năm 2018, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: 1) Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu đăng ký với Tập đoàn; 2) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; 3) Phấn đấu hoàn thành đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài, dự án KHCN các cấp đã được giao; 3) Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và các mặt hoạt động của Viện trong thời gian tới và những năm tiếp theo; 3) cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí. Xây dựng và lấy ý kiến quy chế kế hoạch, khoán và quản trị chi phí. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu lao động, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp; 4) Nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ; 5) Tiếp tục tăng cường tiềm lực khoa học, chăm lo và giữ ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức./.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT