Ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác điều hành sản xuất, lãnh đạo Tập đoàn vừa chỉ đạo các Ban tham mưu phối hợp với các đơn vị triển khai phần mềm quản lý hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than.

 
 

Hệ thống điều hành sản xuất tại Công ty than Khe Chàm.

Phần mềm quản lý hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than sau khi hoàn thiện để đưa vào áp dụng sẽ giúp đảm bảo các dữ liệu đầu ra như: than sản xuất - tiêu thụ - tồn kho sát thực tế để phục vụ công tác điều hành được hiệu quả. Dự kiến hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2018. Đây là một trong nhiều ứng dụng công nghệ thông tin thông minh trong điều hành sản xuất đang được lãnh đạo Tập đoàn triển khai áp dụng. Trước đó, nhiều hệ thống hạ tầng như camera giám sát, hệ thống GPS theo dõi công nhân trong lò và các loại thiết bị vận tải di chuyển, hệ thống cung cấp nhiên liệu tự động... cũng đã được áp dụng thành công tại nhiều vị trí kho bãi, bến cảng, các cung đường vận chuyển than, khoáng sản. Các cơ sở hạ tầng đã được áp dụng thành công là những tiền đề tốt để Tập đoàn tiếp tục áp dụng các hệ thống thiết bị thông minh vào trong quản lý, điều hành sản xuất hiệu quả hơn.

Được biết, hiện nay, từ Tập đoàn đến các công ty, đơn vị trực thuộc đều đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn về tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất, tiến tới áp dụng nhiều công nghệ thông minh hơn theo định hướng nền công nghiệp 4.0.

Nguồn: Vinacomin.vn

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSAT