Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể Ban lãnh đạo Công ty, Ông Vũ Mạnh Anh, Giám đốc, các Phó Giám đốc,Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Đội trưởng, Đội phó, Tổ trưởng các đơn vị sản xuất cùng các cán bộ công nhân viên đại diện cho 110 CBCNV của Công ty.

Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tham dự Hội nghị có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng, các Phó viện trưởng, cùng một số trưởng, phó phòng nghiệp vụ, quản lý của Viện.


Chương trình văn nghệ chào mừng

Sau lễ khai mạc, theo chương trình nghị sự, Hội nghị đã nghe các báo cáo: Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019; Kiểm điểm thực hiện công tác công đoàn năm 2018; Tài chính công khai năm 2018; Báo cáo kết quả công tác của ban thanh tra nhân dân năm 2018. Cùng với đó là các báo cáo tham luận của các đơn vị trong Công ty nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn của năm 2018 để Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Ông Vũ Mạnh Anh - Giám đốc Công ty đọc báo cáo tại Hội nghị

 

Đại diện Xưởng SX Manhetit báo cáo tham luận tại Hội nghị

 

Đại diện Đội TNHC I báo cáo tham luận tại Hội nghị

Theo các báo cáo và qua các bản tham luận nói trên, năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu 69 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch năm, trong đó, lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh, KTPN thiết bị điện 32,6 tỷ đạt 101,1%; Sửa chữa lắp đặt thiết bị điện và xây lắp công trình 10,38tỷ  đạt 115%; riêng lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ manhêtit luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời sản phẩm manhetit cho các nhà máy tuyển than vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, cung cấp kịp thời nhu cầu của khách hàng với chất lượng đảm bảo đồng thời đáp ứng lượng dự phòng sản phẩm tồn kho theo yêu cầu của Công ty, với sản lượng trên 7.921 tấn, bằng 108,3%KH năm, Sản xuất và tiêu thụ chất dẻo 31.700 thỏi (bằng 88% KH năm 2018) doanh thu đạt trên 0,8 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, KT-AT ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.

Để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2019, Hội nghị nhất trí thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm đưa ra như sau:

   1. Đẩy mạnh và chuyên nghiệp hơn nữa công tác thị trường, tăng cường tìm hiểu và bám sát thị trường để khai thác có hiệu quả hơn thị trường TNHC, sửa chữa thiết bị điện, điện mỏ, lắp ráp thiết bị điện, xây lắp công trình, tiêu thụ sản phẩm Manhêtít, chất dẻo tổng hợp và dịch vụ vật tư thương mại; 2. Nghiên cứu áp dụng viêc trả lương theo công việc đảm nhận trên cơ sở hướng dẫn của TKV đối với khối quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; 3. Tăng cường, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật, công tác AT-BHLĐ-PCCN và chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực hoạt động SXKD. Tiếp tục quản lý và vận hành hiệu quả hơn nữa hệ thống quản lý chất lượng TNHC theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; 4.Tiếp tục triển khai công tác kê khai cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện nhằm tạo hành lang pháp lý và nâng cao năng lực phục vụ hoạt động SXKD của Công ty; 5. Tăng cường động viên khuyến khích hơn nữa trong công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới và đề xuất các giải pháp trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất và mở rộng lĩnh vực SXKD của Công ty; 6. Tổ chức gặp mặt CBCNV, người lao động nhân dịp 20 năm ngày thành lập Công ty (03/3/1999 - 03/3/2019) đảm bảo trang trọng, chu đáo, vui vẻ và tiết kiệm; 7. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Giải thể thao chào mừng Ngày truyền thống công nhân ngành than và các ngày lễ kỷ niệm trong năm;8. Tăng cường hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong toàn đơn vị; 9. Tiếp tục chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Tăng cường công tác giáo dục kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, phương pháp ứng xử trong cán bộ công nhân viên; 10. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực trình độ cao trong CBCNV; xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, nghỉ mát,.v.v. hợp lý, thiết thực và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 với khẩu hiệu “Chất lượng - Hiệu quả - An toàn - Phát triển”.

 

TS. Trần Tú Ba, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu, chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị các lãnh đạo Viện, đã biểu dương những kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời chỉ đạo, đưa ra những định hướng về phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong cơ chế cạnh tranh cho công ty trong thời gian tới.

 

Ông Đào Hồng Quảng - P. Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Vũ Thái Nam - Chủ tịch Công đoàn Viện KHCN Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị TS. Trần Tú Ba - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã biểu dương những kết quả trên các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2018, năm đầu tiên hoạt động chọn vẹn theo mô hình cổ phần hoá. Đồng thời chỉ đạo, Công ty lấy ý kiến đóng góp cho quy chế của Viện. Trong thời gian tới, Công ty cần kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay.    


Bỏ phiếu tín nhiệm Ban lãnh đạo Công ty

 


   Ký thỏa ước lao động giữa Chính quyền và Công đoàn Công ty

 

Biểu dương các cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2018

Theo chương trình, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cán bộ quản lý. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Ban lãnh đạo Công ty đều đạt mức tín nhiệm cao.

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam