Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Hội nghị sơ kết công tác quý IV/2018

Ngày 21/1/2019, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác quý IV/2018.

Tham dự Hội nghị bao gồm  Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ; Trung tâm An toàn mỏ, Trung tâm Sông Hồng); trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện. Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị đã thông qua chương trình làm việc với  phần Giới thiệu và bỏ phiếu phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ Lãnh đạo Viện giai đoạn 2019-2020, hướng tới giai đoạn 2020 - 2025  đối với các chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng.

 
 

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban lãnh đạo Viện, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Viện trong quý IV và cả năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý I và cả năm 2019. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán, ... của Viện. Theo đó, doanh thu quý IV đạt 125,09 tỷ đồng, cả năm 2018 là 211,38 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm 2018 (200 tỷ đồng), bằng 105% kế hoạch cùng kỳ năm 2017 (200,62 tỷ đồng). Đối với công tác nghiên cứu khoa học, nhìn chung, các đề tài được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, được hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao. Sản phẩm của các đề tài áp dụng thử nghiệm trong thực tế, cho kết quả tốt và được các đơn vị sản xuất tiếp nhận triển khai nhân rộng. Trong năm, Viện tiếp tục triển khai thực hiện 46 đề tài, dự án KHCN các cấp. Lương bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ quý I và cả năm 2019, Viện đặt ra mục tiêu bao gồm Hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019; Tổ chức nghiệm thu các đề tài theo đúng tiến độ  đồng thời tiếp tục đề xuất, đăng ký các đề tài dự án KHCN các cấp cho năm 2019 và những năm tiếp theo; Tập trung triển khai các công trình mang tính trọng điểm, cấp thiết; Bám sát kế hoạch của Tập đoàn, quan tâm, tập trung cao độ đến công tác an toàn, môi trường và than sạch. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các khối, các phòng ban, đơn vị trong việc chủ động hơn nữa trong xúc tiến và tìm việc. Tổ chức thực hiện các đề tài DA SXTN, hợp đồng DVKT đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí. Chăm lo và giữ ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho CBVN...

Hội nghị đã nghe Viện trưởng Trần Tú Ba trả lời các đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp đó là một số ý kiến tham luận của các phòng chuyên môn, ý kiến phát biểu của các Phó Viện trưởng. 
 
 
 
 
 

Tổng kết Hội nghị, Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba đã biểu dương những thành tích mà tập thể Viện đã đạt được, chỉ đạo rút kinh nghiệm những mặt thực hiện chưa tốt trong thời gian qua. Viện trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2018, Viện đạt được thành tích trên phần lớn là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNVC của Viện, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, nhất trí, tương hỗ lẫn nhau của các phòng ban trong Viện. Viện trưởng mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, phòng ban tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2019.

 
 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam